See also: 𩖗
U+4AF4, 䫴
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4AF4

[U+4AF3]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4AF5]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 181, +13, 22 strokes, cangjie input 木火一月金 (DFMBC), composition )

References edit

Chinese edit

trad.
simp. 𩖗

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (30) (35)
Final () (140) (140)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Baxter gimX himH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡˠiɪmX/ /ɦˠiɪmH/
Pan
Wuyun
/ɡᵚimX/ /ɦᵚimH/
Shao
Rongfen
/ɡiemX/ /ɣiemH/
Edwin
Pulleyblank
/gjimX/ /ɦjimH/
Li
Rong
/ɡjəmX/ /ɣjəmH/
Wang
Li
/ɡĭĕmX/ /ɣĭĕmH/
Bernard
Karlgren
/gi̯əmX/ /i̯əmH/
Expected
Mandarin
Reflex
jìn yìn
Expected
Cantonese
Reflex
gam6 jam6

Definitions edit

  1. weak and dull
  2. to gnash the teeth (in anger or hatred)

Compounds edit

References edit