ChineseEdit

rushing (water)
simp. and trad.
(滂濞)

PronunciationEdit



Rime
Character
Reading # 1/1 1/2 2/2
Initial () (2) (2) (2)
Final () (101) (17) (39)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I Chongniu III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʰɑŋ/ /pʰˠiɪH/ /pʰeiH/
Pan
Wuyun
/pʰɑŋ/ /pʰᵚiH/ /pʰeiH/
Shao
Rongfen
/pʰɑŋ/ /pʰiɪH/ /pʰɛiH/
Edwin
Pulleyblank
/pʰaŋ/ /pʰjiH/ /pʰɛjH/
Li
Rong
/pʰɑŋ/ /pʰjiH/ /pʰeiH/
Wang
Li
/pʰɑŋ/ /pʰiH/ /pʰieiH/
Bernard
Karlgren
/pʰɑŋ/ /pʰiH/ /pʰieiH/
Expected
Mandarin
Reflex
pāng
Expected
Cantonese
Reflex
pong1 pei3 pai3

NounEdit

滂濞

  1. (onomatopoeia) the sound of crashing waves
    alt. forms: 澎濞

AdjectiveEdit

滂濞

  1. (of rain or vegetation) heavy; dense; thick