Open main menu
U+7F6C, 罬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7F6C

[U+7F6B]
CJK Unified Ideographs
[U+7F6D]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 122, +8, 13 strokes, cangjie input 田中水水水 (WLEEE), four-corner 60447, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tɯːds, *tjod
*sʰrɯʔ
*tods, *tod
*tods, *tod
*tods, *tod
*tods, *djods, *tod, *tʰjod, *djodd
*tods, *tod
*tods, *toːd, *tod
*tods, *rtoːd
*tods, *tod
*tul, *rtoːd
*rtoːd, *rtoːd
*rtoːd, *rtoːd, *toːd
*toːd, *tod
*toːd, *tod
*toːd
*toːd, *sʰlod
*tod
*tod, *ktod
*tod
*tʰjod
*tud

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (28)
Final () (84) (84)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiuᴇt̚/ /kˠiuᴇt̚/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚiet̚/ /kʷᵚiet̚/
Shao
Rongfen
/ȶiuæt̚/ /kiuæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈwiat̚/ /kwiat̚/
Li
Rong
/ȶjuɛt̚/ /kjuɛt̚/
Wang
Li
/ȶĭuɛt̚/ /kĭuɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯wɛt̚/ /ki̯wɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuo jue
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17805 17817
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tod/ /*ktod/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.