Open main menu
See also:
U+7DB4, 綴
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DB4

[U+7DB3]
CJK Unified Ideographs
[U+7DB5]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 120, +8, 14 strokes, cangjie input 女火水水水 (VFEEE), four-corner 27947, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 928, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 27579
 • Dae Jaweon: page 1365, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3422, character 1
 • Unihan data for U+7DB4

ChineseEdit

trad.
simp.

Etymology 1Edit

Pronunciation 1Edit


Note: literary.
Note:
 • duê3 - vernacular;
 • cuag4/cuêg4 - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂuei˥˩/
Harbin /ʈ͡ʂuei˥˧/
/t͡suei˥˧/
Tianjin /t͡suei˥˧/
Jinan /ʈ͡ʂuei˨˩/
Qingdao /ʈ͡ʂue˦˨/
Zhengzhou /ʈ͡ʂuei˧˩˨/
Xi'an /p͡fei˦˦/
Xining /ʈ͡ʂuɨ˨˩˧/
Yinchuan /ʈ͡ʂuei˩˧/
Lanzhou /p͡fei˩˧/
Ürümqi /ʈ͡ʂuei˨˩˧/
Wuhan /t͡suei˧˥/
Chengdu /t͡suei˩˧/
Guiyang /t͡suei˨˩˧/
Kunming /ʈ͡ʂuei˨˩˨/
Nanjing /ʈ͡ʂuəi˦˦/
Hefei /ʈ͡ʂue˥˧/
Jin Taiyuan /t͡suei˦˥/
Pingyao /t͡suei˧˥/
Hohhot /t͡suei˥˥/
Wu Shanghai /t͡sø˧˥/
Suzhou /t͡se̞˥˩˧/
Hangzhou /t͡sz̩ʷei˦˦˥/
Wenzhou /t͡ɕy˨˩˧/
Hui Shexian /t͡ɕye˧˨˦/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕyei˥˥/
Xiangtan /t͡ɕyəi˥˥/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡søy˨˨/
Nanning /t͡sui˧˧/
Hong Kong /t͡søy˨˨/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sue˨˩/
Fuzhou (Min Dong) /tuɔi˨˩˨/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sʰyɛ˨˦/
Shantou (Min Nan) /tue˨˩˧/
Haikou (Min Nan) /t͡sui˧˥/

Rime
Character
Reading # 1/2
Initial () (9)
Final () (38)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Closed
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiuᴇiH/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚieiH/
Shao
Rongfen
/ȶiuæiH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjwiajH/
Li
Rong
/ȶjuɛiH/
Wang
Li
/ȶĭwɛiH/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯wɛiH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuì
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 17778
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tods/
DefinitionsEdit

 1. to stitch up
 2. to connect; to join
 3. to decorate
CompoundsEdit

Pronunciation 2Edit

DefinitionsEdit

 1. (Min Nan) to follow
 2. (Min Nan) to imitate
CompoundsEdit

Etymology 2Edit

PronunciationEditRime
Character
Reading # 2/2
Initial () (9)
Final () (84)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiuᴇt̚/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚiet̚/
Shao
Rongfen
/ȶiuæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈwiat̚/
Li
Rong
/ȶjuɛt̚/
Wang
Li
/ȶĭuɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯wɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuo
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
chuò
Middle
Chinese
‹ trjwet ›
Old
Chinese
/*trot/
English stitch

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 17809
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tod/
Notes

DefinitionsEdit

 1. Alternative form of (“to stop”).

JapaneseEdit

KanjiEdit

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. to spell
 2. compose
 3. bind (books)
 4. write

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(cheol, che) (hangeul , , revised cheol, che, McCune–Reischauer ch'ŏl, ch'e, Yale chel, chey)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(chuỗi, chuế, xuyết)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.