Recent additions to the category
 1. nevinen
 2. občanskoprávní
 3. kupní smlouva
 4. zůstavitel
 5. vypovídat
 6. hmotné právo
 7. závazný
 8. odvolání
 9. nájemní smlouva
 10. kodifikace
Oldest pages ordered by last edit
 1. stanné právo
 2. křivé svědectví
 3. křivopřísežník
 4. akciová společnost
 5. přepsat
 6. ilegalita
 7. ilegální
 8. kauza
 9. stejnopis
 10. propadnout

» All languages » Czech language » All topics » Society » Law

Czech terms related to the science and practice of law.