Recent additions to the category
 1. charta
 2. nevinen
 3. občanskoprávní
 4. kupní smlouva
 5. zůstavitel
 6. vypovídat
 7. hmotné právo
 8. závazný
 9. odvolání
 10. nájemní smlouva
Oldest pages ordered by last edit
 1. ilegální
 2. vypovídat
 3. křivopřísežník
 4. kauza
 5. stanné právo
 6. zůstavitel
 7. akciová společnost
 8. právo
 9. nařízení
 10. nedbalost

» All languages » Czech language » All topics » Society » Law

Czech terms related to the science and practice of law.