Recent additions to the category
 1. nevinen
 2. občanskoprávní
 3. kupní smlouva
 4. zůstavitel
 5. vypovídat
 6. hmotné právo
 7. závazný
 8. odvolání
 9. nájemní smlouva
 10. kodifikace
Oldest pages ordered by last edit
 1. právnická osoba
 2. fyzická osoba
 3. lidská práva
 4. kupní smlouva
 5. plná moc
 6. křivopřísežník
 7. stanné právo
 8. akciová společnost
 9. křivé svědectví
 10. nevinen

» All languages » Czech language » All topics » Society » Law

Czech terms related to the science and practice of law.