Recent additions to the category
 1. občanskoprávní
 2. kupní smlouva
 3. zůstavitel
 4. vypovídat
 5. hmotné právo
 6. závazný
 7. odvolání
 8. nájemní smlouva
 9. kodifikace
 10. odvolat
Oldest pages ordered by last edit
 1. zákoník
 2. procesní právo
 3. hmotné právo
 4. jednání
 5. přepsat
 6. ilegalita
 7. ilegální
 8. vypovídat
 9. křivopřísežník
 10. kauza

» All languages » Czech language » All topics » Society » Law

Czech terms related to the science and practice of law.