Finnish edit

Etymology edit

ääni (sound) +‎ -tää

Pronunciation edit

 • IPA(key): /ˈæːntæːˣ/, [ˈæːn̪t̪æː(ʔ)]
 • Rhymes: -æːntæː
 • Syllabification(key): ään‧tää

Verb edit

ääntää

 1. (transitive) to pronounce, enunciate, articulate

Conjugation edit

Inflection of ääntää (Kotus type 54*J/huutaa, nt-nn gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. äännän en äännä 1st sing. olen ääntänyt en ole ääntänyt
2nd sing. äännät et äännä 2nd sing. olet ääntänyt et ole ääntänyt
3rd sing. ääntää ei äännä 3rd sing. on ääntänyt ei ole ääntänyt
1st plur. äännämme emme äännä 1st plur. olemme ääntäneet emme ole ääntäneet
2nd plur. äännätte ette äännä 2nd plur. olette ääntäneet ette ole ääntäneet
3rd plur. ääntävät eivät äännä 3rd plur. ovat ääntäneet eivät ole ääntäneet
passive äännetään ei äännetä passive on äännetty ei ole äännetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. äänsin en ääntänyt 1st sing. olin ääntänyt en ollut ääntänyt
2nd sing. äänsit et ääntänyt 2nd sing. olit ääntänyt et ollut ääntänyt
3rd sing. äänsi ei ääntänyt 3rd sing. oli ääntänyt ei ollut ääntänyt
1st plur. äänsimme emme ääntäneet 1st plur. olimme ääntäneet emme olleet ääntäneet
2nd plur. äänsitte ette ääntäneet 2nd plur. olitte ääntäneet ette olleet ääntäneet
3rd plur. äänsivät eivät ääntäneet 3rd plur. olivat ääntäneet eivät olleet ääntäneet
passive äännettiin ei äännetty passive oli äännetty ei ollut äännetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. ääntäisin en ääntäisi 1st sing. olisin ääntänyt en olisi ääntänyt
2nd sing. ääntäisit et ääntäisi 2nd sing. olisit ääntänyt et olisi ääntänyt
3rd sing. ääntäisi ei ääntäisi 3rd sing. olisi ääntänyt ei olisi ääntänyt
1st plur. ääntäisimme emme ääntäisi 1st plur. olisimme ääntäneet emme olisi ääntäneet
2nd plur. ääntäisitte ette ääntäisi 2nd plur. olisitte ääntäneet ette olisi ääntäneet
3rd plur. ääntäisivät eivät ääntäisi 3rd plur. olisivat ääntäneet eivät olisi ääntäneet
passive äännettäisiin ei äännettäisi passive olisi äännetty ei olisi äännetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. äännä älä äännä 2nd sing.
3rd sing. ääntäköön älköön ääntäkö 3rd sing. olkoon ääntänyt älköön olko ääntänyt
1st plur. ääntäkäämme älkäämme ääntäkö 1st plur.
2nd plur. ääntäkää älkää ääntäkö 2nd plur.
3rd plur. ääntäkööt älkööt ääntäkö 3rd plur. olkoot ääntäneet älkööt olko ääntäneet
passive äännettäköön älköön äännettäkö passive olkoon äännetty älköön olko äännetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. ääntänen en ääntäne 1st sing. lienen ääntänyt en liene ääntänyt
2nd sing. ääntänet et ääntäne 2nd sing. lienet ääntänyt et liene ääntänyt
3rd sing. ääntänee ei ääntäne 3rd sing. lienee ääntänyt ei liene ääntänyt
1st plur. ääntänemme emme ääntäne 1st plur. lienemme ääntäneet emme liene ääntäneet
2nd plur. ääntänette ette ääntäne 2nd plur. lienette ääntäneet ette liene ääntäneet
3rd plur. ääntänevät eivät ääntäne 3rd plur. lienevät ääntäneet eivät liene ääntäneet
passive äännettäneen ei äännettäne passive lienee äännetty ei liene äännetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st ääntää present ääntävä äännettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st ääntääkseni ääntääksemme
2nd ääntääksesi ääntääksenne
3rd ääntääkseen
ääntääksensä
past ääntänyt äännetty
2nd inessive2 ääntäessä äännettäessä agent3 ääntämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st ääntäessäni ääntäessämme
2nd ääntäessäsi ääntäessänne
3rd ääntäessään
ääntäessänsä
negative ääntämätön
instructive ääntäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form ääntää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive ääntämässä
elative ääntämästä
illative ääntämään
adessive ääntämällä
abessive ääntämättä
instructive ääntämän äännettämän
4th4 verbal noun ääntäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st ääntämäisilläni ääntämäisillämme
2nd ääntämäisilläsi ääntämäisillänne
3rd ääntämäisillään
ääntämäisillänsä

Synonyms edit

 • (to pronounce, enunciate): lausua

Derived terms edit

nouns
verbs

Further reading edit

Ingrian edit

Etymology edit

From ääni (sound) +‎ -tää. Akin to Finnish ääntää.

Pronunciation edit

Verb edit

ääntää

 1. (intransitive) to sound
  • 1936, N. A. Iljin and V. I. Junus, Bukvari iƶoroin șkouluja vart, Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 42:
   Ääntää nurkaas, patsain pääl.
   It sounds in the corner, on top of a column.

Conjugation edit

Conjugation of ääntää (type 3/kyntää, nt-nn gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular äännän en äännä 1st singular oon ääntänt, oon ääntänyt en oo ääntänt, en oo ääntänyt
2nd singular äännät et äännä 2nd singular oot ääntänt, oot ääntänyt et oo ääntänt, et oo ääntänyt
3rd singular ääntää ei äännä 3rd singular ono ääntänt, ono ääntänyt ei oo ääntänt, ei oo ääntänyt
1st plural äännämmä emmä äännä 1st plural oomma ääntäneet emmä oo ääntäneet
2nd plural äännättä että äännä 2nd plural ootta ääntäneet että oo ääntäneet
3rd plural ääntäät1), ääntävät2), äännetää evät äännä, ei äännetä 3rd plural ovat ääntäneet evät oo ääntäneet, ei oo äännetty
impersonal äännetää ei äännetä impersonal ono äännetty ei oo äännetty
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular äänsin en ääntänt, en ääntänyt 1st singular olin ääntänt, olin ääntänyt en olt ääntänt, en olt ääntänyt
2nd singular äänsit et ääntänt, et ääntänyt 2nd singular olit ääntänt, olit ääntänyt et olt ääntänt, et olt ääntänyt
3rd singular äänsi ei ääntänt, ei ääntänyt 3rd singular oli ääntänt, oli ääntänyt ei olt ääntänt, ei olt ääntänyt
1st plural äänsimmä emmä ääntäneet 1st plural olimma ääntäneet emmä olleet ääntäneet
2nd plural äänsittä että ääntäneet 2nd plural olitta ääntäneet että olleet ääntäneet
3rd plural äänsiit1), äänsivät2), äännettii evät ääntäneet, ei äännetty 3rd plural olivat ääntäneet evät olleet ääntäneet, ei olt äännetty
impersonal äännettii ei äännetty impersonal oli äännetty ei olt äännetty
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular ääntäisin en ääntäis 1st singular olisin ääntänt, olisin ääntänyt en olis ääntänt, en olis ääntänyt
2nd singular ääntäisit, ääntäist1) et ääntäis 2nd singular olisit ääntänt, olisit ääntänyt et olis ääntänt, et olis ääntänyt
3rd singular ääntäis ei ääntäis 3rd singular olis ääntänt, olis ääntänyt ei olis ääntänt, ei olis ääntänyt
1st plural ääntäisimmä emmä ääntäis 1st plural olisimma ääntäneet emmä olis ääntäneet
2nd plural ääntäisittä että ääntäis 2nd plural olisitta ääntäneet että olis ääntäneet
3rd plural ääntäisiit1), ääntäisivät2), äännettäis evät ääntäis, ei äännettäis 3rd plural olisivat ääntäneet evät olis ääntäneet, ei olis äännetty
impersonal äännettäis ei äännettäis impersonal olis äännetty ei olis äännetty
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular äännä elä äännä 2nd singular oo ääntänt, oo ääntänyt elä oo ääntänt, elä oo ääntänyt
3rd singular ääntäköö elköö ääntäkö 3rd singular olkoo ääntänt, olkoo ääntänyt elköö olko ääntänt, elköö olko ääntänyt
1st plural 1st plural
2nd plural ääntäkää elkää ääntäkö 2nd plural olkaa ääntäneet elkää olko ääntäneet
3rd plural ääntäkööt elkööt ääntäkö, elköö äännettäkö 3rd plural olkoot ääntäneet elkööt olko ääntäneet, elköö olko äännetty
impersonal äännettäkköö elköö äännettäkö impersonal olkoo äännetty elköö olko äännetty
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular ääntänen en ääntäne
2nd singular ääntänet et ääntäne
3rd singular ääntänöö ei ääntäne
1st plural ääntänemmä emmä ääntäne
2nd plural ääntänettä että ääntäne
3rd plural ääntänööt evät ääntäne, ei äännettäne
impersonal äännettännöö ei äännettäne
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st ääntää present ääntävä äännettävä
2nd inessive ääntäjees past ääntänt, ääntänyt äännetty
instructive ääntäen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (ääntäkää) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative ääntämää
inessive ääntämääs
elative ääntämäst
abessive ääntämätä
4th nominative ääntämiin
partitive ääntämistä, ääntämist