οἰκεῖος

See also: οικείος

Ancient GreekEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

From οἶκος (oîkos, house) +‎ -εῖος (-eîos).

PronunciationEdit

 

AdjectiveEdit

οἰκεῖος (oikeîosm (feminine οἰκείᾱ, neuter οἰκεῖον); first/second declension

 1. in the house, at home
  • 750 BCE – 650 BCE, Hesiod, Works and Days 457:
   τῶν πρόσθεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήϊα θέσθαι
   tôn prósthen melétēn ekhémen oikḗïa thésthai
   Take care to lay these up beforehand at home.
 2. of the house, domestic
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.37.4:
   οὔτε τι γὰρ τῶν οἰκηΐων τρίβουσι οὔτε δαπανῶνται
   oúte ti gàr tôn oikēḯōn tríbousi oúte dapanôntai
   They do not consume or spend anything of the household.
 3. of the same household; familial, related
 4. friendly
  • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, First Philippic 4:
   εἴχομέν ποθ’ ἡμεῖς [] πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον κύκλῳ
   eíkhomén poth’ hēmeîs [] pánta tòn tópon toûton oikeîon kúklōi
   we too once held [] all of the surrounding friendly territory
 5. belonging to one's house or family
  • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Olympian Ode 12.19:
   θερμὰ Νυμφᾶν λουτρὰ βαστάζεις, ὁμιλέων παρ’ οἰκείαις ἀρούραις
   thermà Numphân loutrà bastázeis, homiléōn par’ oikeíais aroúrais
   You exalt the hot baths of the Nymphs, while keeping company with them beside your own fields.
 6. belonging to oneself, personal, private
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.45.2:
   Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν τε Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ
   Kroîsos dè toútōn akoúsas tón te Ádrēston katoikteírei, kaíper eṑn en kakôi oikēíōi tosoútōi
   On hearing this, Croesus took pity on Adrastus, though his own sorrow was so great.
 7. proper, fitting, suitable
  • 330 BCE, Demosthenes, On the Crown 59:
   οἰκείους καὶ ἀναγκαίους τῇ γραφῇ
   oikeíous kaì anankaíous têi graphêi
   necessary and pertinent to the indictment
 8. (with dative) belonging to
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Nicomachean Ethics 1098a.29:
   ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ’ ὅσον οἰκεῖον τῇ μεθόδῳ
   epì tosoûton eph’ hóson oikeîon têi methódōi
   in such a degree as belongs to the particular line of enquiry
 9. (astrology) domiciliary
 10. (Stoicism) endeared by nature

InflectionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

 • Greek: οικείος (oikeíos)

ReferencesEdit