رفیق

See also: رفيق‎, رقيق, and رفيف

Ottoman TurkishEdit

EtymologyEdit

Borrowed from Arabic رَفِيق(rafīq, comrade, companion, fellow).

NounEdit

رفیق (refik) (plural رفقا(rufaka))

 1. fellow traveller, one who travels together with another
  Synonyms: همراه(hemrah), یولداش(yoldaş)
 2. (by extension) companion, fellow, mate, comrade
  Synonyms: قولداش(koldaş), همراه(hemrah), یولداش(yoldaş)

Derived termsEdit

DescendantsEdit

 • Turkish: refik

Further readingEdit

PersianEdit

EtymologyEdit

From Arabic رَفِيق(rafīq).

PronunciationEdit

NounEdit

Dari رفیق
Iranian Persian
Tajik рафиқ (rafiq)

رفیق (rafiq) (plural رفیقان(rafiqân) or رفیق‌ها(rafiq-hâ) or رفقا(rofaqâ))

 1. friend, mate, pal, companion
 2. rafiq (a rank in the order of the assassins, below da'i)
 3. comrade (fellow socialist, communist or other very politically leftist person)
  • فروردین ۱۳۵۳. چریکهای فدائی خلق. آموزشهایی برای جنگ چریکی در شهر. ص ۱۲.
   در واقعه نیروی هوائی سه رفیق ارزنده بخاطر همین عدم تحرک شهید گشتند.‎‎
   dar vâqe'e-ye niru-ye havâ'i se rafiq-e arzande bexâter-e hamin 'adam-e taharrok šahid gaštand.
   In the Air Force incident three valueable comrades were martyred because of this lack of mobility.

InflectionEdit

    Basic forms of رفیق (rafiq)
singular plural
bare رفیق
(rafiq)
رفیقان
(rafiqấn)
رفیقا
(rafiqấ)
definitive direct object رفیق را
(rafiq râ)
رفیق رو
(rafiqo)
رفیقان را
(rafiqấn râ)
رفیقا رو
(rafiqấ ro)
ezâfe رفیق
(rafiq-e)
رفیقان
(rafiqấn-e)
رفیقای
(rafiqấ-ye)
marked indefinite
or relative definite
رفیقی
(rafiq-i)
رفیقانی
(rafiqấn-i)
رفیقایی
(rafiqấi)
Colloquial.
    Possessive forms of رفیق (rafiq)
singular plural
1st person singular
(“my”)
رفیقم
(rafíqam)
رفیقانم
(rafiqấnam)
رفیقام
(rafiqấm)
2nd person singular
(“your”)
رفیقت
(rafíqat)
[Term?]
(rafíqet)
رفیقانت
(rafiqấnat)
رفیقات
(rafiqất)
3rd person singular
(“his, her, its”)
رفیقش
(rafíqaš)
[Term?]
(rafíqeš)
رفیقانش
(rafiqấnaš)
رفیقاش
(rafiqấš)
1st plural
(“our”)
رفیقمان
(rafíqemân)
رفیقمون
(rafíqemun)
رفیقانمان
(rafiqấnemân)
رفیقامون
(rafiqấmun)
2nd plural
(“your”)
رفیقتان
(rafíqetân)
رفیقتون
(rafíqetun)
رفیقانتان
(rafiqấnetân)
رفیقاتون
(rafiqấtun)
3rd plural
(“their”)
رفیقشان
(rafíqešân)
رفیقشون
(rafíqešun)
رفیقانشان
(rafiqấnešân)
رفیقاشون
(rafiqấšun)
Colloquial.