Ἀττικισμός

Ancient Greek

edit

Etymology

edit

Ἀττῐκῐ́ζω (Attikízō, side with the Athenians, speak Attic, verb) +‎ -μός (-mós, -ism, suffix forming abstract nouns)

Pronunciation

edit
 

Noun

edit

Ἀττῐκῐσμός (Attikismósm (genitive Ἀττῐκῐσμοῦ); second declension

 1. a siding with Athens, attachment to the Athenian party, loyalty to Athens, Atticism
  Antonym: Μηδῐσμός m (Mēdismós)
 2. (grammar) employment of Attic language or style, (an) Attic expression, (an) Atticism
  Synonym: Ἀττῐ́κῐσῐς f (Attíkisis)
  • Alciphron, Collected Works 2.4
  • Alciphron, Collected Works 4.19.1:
   καὶ ἐπῄνεις αὐτῆς τὸν ἐπιχώριον ἀττικισμόν
   kaì epḗineis autês tòn epikhṓrion attikismón
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 543.P., (scholion on the word ποίησον (poíēson)):
   ἀντὶ τοῦ ποιήσεις· ἐστὶ δὲ Ἀττικισμός
   antì toû poiḗseis; estì dè Attikismós
  • 129 CE – 216 CE, Galen, Collected Works 12.971.5–7:
   καὶ τί θαυμαστὸν ὅπου καὶ τῶν καθ’ ἡμᾶς τις ἐπ’ Ἀττικισμῷ σεμνυνόμενος, ὡς τὸ μόριον αὐτὸ σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι.
   kaì tí thaumastòn hópou kaì tôn kath’ hēmâs tis ep’ Attikismôi semnunómenos, hōs tò mórion autò staphulḕn onomázesthai.

Declension

edit

Descendants

edit

Further reading

edit