Open main menu
See also: 印地语

Contents

ChineseEdit

Hindi
 
speech; language; dialect; tell to
trad. (印地語) 印地
simp. (印地语) 印地

PronunciationEdit


NounEdit

印地語

 1. Hindi language
  印地語 / 印地语  ―  Nǐ huì shuō yìndìyǔ ma?  ―  Can you speak Hindi?
  印度朋友印地語 [MSC, trad.]
  印度朋友印地语 [MSC, simp.]
  Wǒ de yìndù péngyǒu shuō yìndìyǔ. [Pinyin]
  My Indian friend speaks Hindi.

SynonymsEdit