Open main menu

ChineseEdit

simp. and trad.
(拮据)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2 1/1
Initial () (28) (28) (28)
Final () (48) (87) (22)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III IV III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kiɪt̚/ /ket̚/ /kɨʌ/
Pan
Wuyun
/kit̚/ /ket̚/ /kiɔ/
Shao
Rongfen
/kjet̚/ /kɛt̚/ /kiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/kit̚/ /kɛt̚/ /kɨə̆/
Li
Rong
/kiĕt̚/ /ket̚/ /kiɔ/
Wang
Li
/kĭĕt̚/ /kiet̚/ /kĭo/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕt̚/ /kiet̚/ /ki̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
ji jie
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
jié
Middle
Chinese
‹ ket ›
Old
Chinese
/*kˁi[t]/
English grasp (v.)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2 1/1
No. 5682 5695 4265
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kiːd/ /*klid/ /*ka/

AdjectiveEdit

拮据

  1. short of money; in straitened circumstances
    手頭拮据 / 手头拮据  ―  shǒutóu jiéjū  ―  to feel the pinch
    經濟拮据 / 经济拮据  ―  jīngjì jiéjū  ―  to be hard up; to be short of money
  2. (literary) diligent

Derived termsEdit

AdverbEdit

拮据

  1. (literary) diligently