Open main menu
See also:
潿 U+6F7F, 潿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7F

[U+6F7E]
CJK Unified Ideographs
[U+6F80]

TranslingualEdit

Han characterEdit

潿 (radical 85, +12, 15 strokes, cangjie input 水田木手 (EWDQ), four-corner 36100, composition)

  1. still water

ReferencesEdit

  • KangXi: page 651, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 18310
  • Dae Jaweon: page 1061, character 22
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1742, character 8
  • Unihan data for U+6F7F

ChineseEdit

trad. 潿
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qral
*qʷɯl
*qʰʷɯl
*qʰʷɯls
*qʷɯl, *ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl, *ɢʷɯls
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl, *ɢʷɯlʔ
潿 *ɢɯl
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯls

PronunciationEditRime
Character 潿
Reading # 1/1
Initial () (35)
Final () (21)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʉi/
Pan
Wuyun
/ɦʷɨi/
Shao
Rongfen
/ɣiuəi/
Edwin
Pulleyblank
/ɦuj/
Li
Rong
/ɣiuəi/
Wang
Li
/ɣĭwəi/
Bernard
Karlgren
/we̯i/
Expected
Mandarin
Reflex
wéi
Zhengzhang system (2003)
Character 潿
Reading # 1/1
No. 12821
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢɯl/

DefinitionsEdit

潿

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.