Open main menu
U+5A81, 媁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A81

[U+5A80]
CJK Unified Ideographs
[U+5A82]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 38, +9, 12 strokes, cangjie input 女木一手 (VDMQ), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 266, character 12
  • Dai Kanwa Jiten: character 6473
  • Dae Jaweon: page 533, character 18
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1069, character 13
  • Unihan data for U+5A81

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qral
*qʷɯl
*qʰʷɯl
*qʰʷɯls
*qʷɯl, *ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl, *ɢʷɯls
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl
*ɢʷɯl, *ɢʷɯlʔ
潿 *ɢɯl
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯlʔ
*ɢʷɯls

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (35)
Final () (21) (21)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔʉi/ /ɦʉiX/
Pan
Wuyun
/ʔʷɨi/ /ɦʷɨiX/
Shao
Rongfen
/ʔiuəi/ /ɣiuəiX/
Edwin
Pulleyblank
/ʔuj/ /ɦujX/
Li
Rong
/ʔiuəi/ /ɣiuəiX/
Wang
Li
/ĭwəi/ /ɣĭwəiX/
Bernard
Karlgren
/ʔwe̯i/ /we̯iX/
Expected
Mandarin
Reflex
wēi wěi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12813 12830
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʷɯl/ /*ɢʷɯlʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit