Open main menu
See also: , , and
U+6F80, 澀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F80
潿
[U+6F7F]
CJK Unified Ideographs
[U+6F81]

TranslingualEdit

Traditional
Simplified
Japanese
Korean

Han characterEdit

(radical 85, +14, 17 strokes, cangjie input 水尸戈一 (ESIM), four-corner 37111, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 651, character 20
 • Dai Kanwa Jiten: character 18311
 • Dae Jaweon: page 1061, character 23
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1774, character 12
 • Unihan data for U+6F80

ChineseEdit

trad.
simp.
alternative forms


Glyph originEdit

Phono-semantic compound (形聲, OC *srɯb): semantic  (water) + phonetic  (OC *srɯb).

PronunciationEdit


Note:
 • saap3, sap1, sik1 - literary (all senses);
 • gip3 - vernacular (“acerbic; tart”).
 • Hakka
 • Min Nan
 • Note:
  • siap - vernacular;
  • sip - literary.

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /sɤ⁵¹/
  Harbin /sɤ⁵³/
  Tianjin /sei²¹/
  /sɤ⁵³/
  Jinan /ʂei²¹³/
  Qingdao /ʂe⁵⁵/
  Zhengzhou /ʂɛ²⁴/
  Xi'an /sei²¹/
  Xining /su⁵³/
  Yinchuan /sə¹³/
  Lanzhou /ʂə¹³/
  Ürümqi /sɤ⁵¹/
  /sei⁴⁴/
  Wuhan /sɤ²¹³/
  Chengdu /se³¹/
  Guiyang /sɛ²¹/
  Kunming /sə³¹/
  Nanjing /səʔ⁵/
  Hefei /sɐʔ⁵/
  Jin Taiyuan /saʔ²/
  Pingyao /sʌʔ¹³/
  Hohhot /saʔ⁴³/
  Wu Shanghai /səʔ⁵/
  Suzhou /səʔ⁵/
  Hangzhou /səʔ⁵/
  Wenzhou /se²¹³/
  Hui Shexian /seʔ²¹/
  Tunxi /sz̩⁵/
  Xiang Changsha /sə²⁴/
  /t͡ɕie²⁴/
  Xiangtan /sæ²⁴/
  Gan Nanchang /sɛʔ⁵/
  Hakka Meixian /sep/
  Taoyuan /Sep⁻²²/
  Cantonese Guangzhou /kip̚³/
  Nanning /kip̚³³/
  Hong Kong /sɐk̚⁵/
  /kip̚³/
  Min Xiamen (Min Nan) /siap̚³²/
  Fuzhou (Min Dong) /siʔ²³/
  Jian'ou (Min Bei) /sɛ²⁴/
  Shantou (Min Nan) /siap̚²/
  Haikou (Min Nan) /tiap̚⁵/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (21)
  Final () (142)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () Chongniu III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ʃˠiɪp̚/
  Pan
  Wuyun
  /ʃᵚip̚/
  Shao
  Rongfen
  /ʃiep̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ʂjip̚/
  Li
  Rong
  /ʃjəp̚/
  Wang
  Li
  /ʃĭĕp̚/
  Bernard
  Karlgren
  /ʂi̯əp̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  she
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 11000
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  1
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*srɯb/
  Notes

  DefinitionsEdit

  1. astringent; acerbic; tart
  2. (of writing) hard to understand; obscure; not flowing
  3. (of surfaces) rough; unsmooth
  4. (Min Nan) stingy; miserly

  SynonymsEdit

  • (stingy):

  CompoundsEdit


  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (uncommon “Hyōgai” kanji)

  DefinitionsEdit

  1. Like the astringency of persimmons: quiet, subdued, and refined in taste.

  ReadingsEdit

  • On (unclassified): じゅう (); しゅう (shū)
  • Kun: しぶい (shibui); しぶ (shibu)

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  : Hán Nôm readings: sáp, xát

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  ReferencesEdit