Chinese

edit
autumn; fall; harvest time
autumn; fall; harvest time; a swing
 
moon; month
trad. (秋月)
simp. #(秋月)

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (14) (31)
Final () (136) (68)
Tone (調) Level (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Closed
Division () III III
Fanqie
Baxter tshjuw ngjwot
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰɨu/ /ŋʉɐt̚/
Pan
Wuyun
/t͡sʰiu/ /ŋʷiɐt̚/
Shao
Rongfen
/t͡sʰiəu/ /ŋiuɐt̚/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰuw/ /ŋuat̚/
Li
Rong
/t͡sʰiu/ /ŋiuɐt̚/
Wang
Li
/t͡sʰĭəu/ /ŋĭwɐt̚/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰi̯ə̯u/ /ŋi̯wɐt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
qiū yuè
Expected
Cantonese
Reflex
cau1 jyut6

Noun

edit

秋月

  1. (literary) autumn moon
  2. (literary) autumn; fall

Japanese

edit
Kanji in this term
あき
Grade: 2
つき > づき
Grade: 1
kun'yomi

Proper noun

edit

秋月(あきつき) (Akitsuki

  1. a surname

(あき)(づき) (Akizuki

  1. a surname