Open main menu

Contents

ChineseEdit

śarīra
 
child; son; (noun suffix); small thing; seed; egg; 1st earthly branch; 11 pm-1 am; midnight
simp. and trad.
(舍利子)
舍利

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2 1/1 1/1
Initial () (26) (26) (37) (13)
Final () (100) (100) (15) (19)
Tone (調) Rising (X) Departing (H) Departing (H) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɕiaX/ /ɕiaH/ /liɪH/ /t͡sɨX/
Pan
Wuyun
/ɕiaX/ /ɕiaH/ /liH/ /t͡sɨX/
Shao
Rongfen
/ɕiaX/ /ɕiaH/ /ljɪH/ /t͡sieX/
Edwin
Pulleyblank
/ɕiaX/ /ɕiaH/ /liH/ /t͡sɨX/
Li
Rong
/ɕiaX/ /ɕiaH/ /liH/ /t͡siəX/
Wang
Li
/ɕĭaX/ /ɕĭaH/ /liH/ /t͡sĭəX/
Bernard
Karlgren
/ɕi̯aX/ /ɕi̯aH/ /liH/ /t͡siX/
Expected
Mandarin
Reflex
shě shè

NounEdit

舍利子

  1. Synonym of 舍利 (shèlì, “śarīra”).

Proper nounEdit

舍利子

  1. Synonym of 舍利弗 (Shèlìfú).

DescendantsEdit

Sino-Xenic (舍利子):