Open main menu
See also: and
U+9245, 鉅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9245

[U+9244]
CJK Unified Ideographs
[U+9246]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +5, 13 strokes, cangjie input 金尸尸 (CSS), four-corner 81117, composition)

 1. steel, iron
 2. great

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1300, character 15
 • Dai Kanwa Jiten: character 40286
 • Dae Jaweon: page 1802, character 27
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4174, character 18
 • Unihan data for U+9245

ChineseEdit

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kaʔ
*ɡa
*ɡa
*ɡa
*ɡa
*ɡa
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ, *ɡas
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*ɡaʔ
*kʷaʔ
*kʷaʔ

Etymology 1Edit

trad.
simp. *

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕy⁵¹/
Harbin /t͡ɕy⁵³/
Tianjin /t͡ɕy⁵³/
Jinan /t͡ɕy²¹/
Qingdao /t͡ɕy⁴²/
Zhengzhou /t͡ɕy³¹²/
Xi'an /t͡ɕy⁴⁴/
Xining /t͡ɕy⁵³/
Yinchuan /t͡ɕy¹³/
Lanzhou /t͡ɕy¹³/
Ürümqi /t͡ɕy²¹³/
Wuhan /t͡ɕy³⁵/
Chengdu /t͡ɕy¹³/
Guiyang /t͡ɕi²¹³/
Kunming /t͡ɕi²¹²/
Nanjing /t͡ɕy⁴⁴/
Hefei /t͡sz̩ʷ⁵³/
Jin Taiyuan /t͡ɕy⁴⁵/
Pingyao /t͡ɕy³⁵/
Hohhot /t͡ɕy⁵⁵/
Wu Shanghai /d͡ʑy²³/
Suzhou /d͡ʑy³¹/
Hangzhou /d͡zz̩ʷ¹³/
Wenzhou /d͡ʑy²²/
Hui Shexian /t͡ɕy³²⁴/
Tunxi /t͡ɕy²⁴/
Xiang Changsha /t͡ɕy⁵⁵/
Xiangtan /t͡ɕy⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡ɕʰy²¹/
Hakka Meixian /kʰi⁴⁴/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /køy²²/
Nanning /ky²²/
Hong Kong /køy²²/
Min Xiamen (Min Nan) /ku²²/
Fuzhou (Min Dong) /køy²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /ky⁴²/
Shantou (Min Nan) /kɯ³⁵/
Haikou (Min Nan) /ki³⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (22)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨʌX/
Pan
Wuyun
/ɡiɔX/
Shao
Rongfen
/ɡiɔX/
Edwin
Pulleyblank
/gɨə̆X/
Li
Rong
/ɡiɔX/
Wang
Li
/ɡĭoX/
Bernard
Karlgren
/gi̯woX/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 7053
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡaʔ/

DefinitionsEdit

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

CompoundsEdit

Etymology 2Edit

trad.
simp.

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕy⁵¹/
Harbin /t͡ɕy⁵³/
Tianjin /t͡ɕy⁵³/
Jinan /t͡ɕy²¹/
Qingdao /t͡ɕy⁴²/
Zhengzhou /t͡ɕy³¹²/
Xi'an /t͡ɕy⁴⁴/
Xining /t͡ɕy⁵³/
Yinchuan /t͡ɕy¹³/
Lanzhou /t͡ɕy¹³/
Ürümqi /t͡ɕy²¹³/
Wuhan /t͡ɕy³⁵/
Chengdu /t͡ɕy¹³/
Guiyang /t͡ɕi²¹³/
Kunming /t͡ɕi²¹²/
Nanjing /t͡ɕy⁴⁴/
Hefei /t͡sz̩ʷ⁵³/
Jin Taiyuan /t͡ɕy⁴⁵/
Pingyao /t͡ɕy³⁵/
Hohhot /t͡ɕy⁵⁵/
Wu Shanghai /d͡ʑy²³/
Suzhou /d͡ʑy³¹/
Hangzhou /d͡zz̩ʷ¹³/
Wenzhou /d͡ʑy²²/
Hui Shexian /t͡ɕy³²⁴/
Tunxi /t͡ɕy²⁴/
Xiang Changsha /t͡ɕy⁵⁵/
Xiangtan /t͡ɕy⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡ɕʰy²¹/
Hakka Meixian /kʰi⁴⁴/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /køy²²/
Nanning /ky²²/
Hong Kong /køy²²/
Min Xiamen (Min Nan) /ku²²/
Fuzhou (Min Dong) /køy²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /ky⁴²/
Shantou (Min Nan) /kɯ³⁵/
Haikou (Min Nan) /ki³⁵/

DefinitionsEdit

 1. Only used in names (Simplified as 钜 in mainland China)

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

 • On (unclassified): きょ (kyo)
 • Kun: はがね (hagane)

KoreanEdit

HanjaEdit

(geo) (hangeul , revised geo, McCune–Reischauer kŏ, Yale ke)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(cự)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.