Open main menu
See also: 𡕥
𥄎 U+2510E, 𥄎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2510E
𥄍
[U+2510D]
CJK Unified Ideographs Extension B 𥄏
[U+2510F]

TranslingualEdit

Han characterEdit

𥄎 (radical 109, +4, 9 strokes, cangjie input 月山卜水 (BUYE), composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.
𥄎

Glyph originEdit

Ideogrammic compound (會意):  (eye) +  (to tap).

PronunciationEdit  • Middle Chinese: /mʉɐt̚/, /hˠiuᴇt̚/, /t͡sʰwiᴇk̚/, /hwɨk̚/
Rime
Character 𥄎 𥄎 𥄎 𥄎
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (4) (32) (14) (32)
Final () (68) (84) (124) (135)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Closed Closed
Division () III Chongniu III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/mʉɐt̚/ /hˠiuᴇt̚/ /t͡sʰwiᴇk̚/ /hwɨk̚/
Pan
Wuyun
/mʷiɐt̚/ /hʷᵚiet̚/ /t͡sʰʷiɛk̚/ /hʷɨk̚/
Shao
Rongfen
/miuɐt̚/ /xiuæt̚/ /t͡sʰiuæk̚/ /xiuek̚/
Edwin
Pulleyblank
/muat̚/ /hwiat̚/ /t͡sʰwiajk̚/ /hwik̚/
Li
Rong
/miuɐt̚/ /xjuɛt̚/ /t͡sʰiuɛk̚/ /xiuək̚/
Wang
Li
/mĭwɐt̚/ /xĭuɛt̚/ /t͡sʰĭwɛk̚/ /xĭwək̚/
Bernard
Karlgren
/mi̯wɐt̚/ /xi̯wɛt̚/ /t͡sʰi̯wɛk̚/ /xi̯wək̚/
Expected
Mandarin
Reflex
xue qu xu

DefinitionsEdit

𥄎

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.