Template:table:zodiac/vi

Zodiac signs in Vietnamese · cung hoàng đạo (layout · text)
Emoji u2648.svg Emoji u2649.svg Emoji u264a.svg Emoji u264b.svg
Bạch Dương (White Sheep),
Dương Cưu,
Miên Dương (Sheep) ♈︎
Kim Ngưu (Golden Bull) ♉︎ Song Tử (Twin Children),
Song Nam (Twin Boys),
Song Sinh (Twins) ♊︎
Cự Giải (Giant Crab),
Bắc Giải (Northern Crab) ♋︎
Emoji u264c.svg Emoji u264d.svg Emoji u264e.svg Emoji u264f.svg
Sư Tử (Lion),
Hải Sư (Sea Lion) ♌︎
Xử Nữ,
Thất Nữ,
Trinh Nữ (Virgin) ♍︎
Thiên Bình,
Thiên Xứng (Scales),
Cân Xứng (Balance) ♎︎
Thiên Yết,
Thiên Hạt,
Thiên Hiết (Heavenly Scorpion),
Bọ Cạp (Scorpion),
Hổ Cáp,
Thần Nông (Shennong) ♏︎
Emoji u2650.svg Emoji u2651.svg Emoji u2652.svg Emoji u2653.svg
Nhân Mã (Centaur),
Xạ Thủ (Archer) ♐︎
Ma Kết,
Nam Dương (Southern Goat),
Sơn Dương (Goat) ♑︎
Bảo Bình (Precious Vase),
Thuỷ Bình (Water Vase) ♒︎
Song Ngư (Twin Fish) ♓︎

The following documentation is automatically transcluded by the template {{table doc}}.

This template is a table cross-linking terms in Vietnamese. Use this template in the "See also" section of all the members of this table, and the title entry as well:

===See also===
{{table:zodiac/vi}}

This table in all languagesEdit

New languageEdit

Complete this box with the appropriate language code at the end, ex.: "en" for English.
Preloaded text: Template:table:zodiac new.


All tables with "table:" prefix in Vietnamese