Vietnamese

edit

Etymology

edit

Sino-Vietnamese word from (north) and (crab). Compare Nam Dương (Capricorn, literally southern goat).

Pronunciation

edit

Proper noun

edit

Bắc Giải

  1. (astrology, astronomy) Synonym of Cự Giải (Cancer)

See also

edit
Zodiac signs in Vietnamese · cung hoàng đạo (layout · text)
       
Bạch Dương (White Sheep),
Dương Cưu,
Miên Dương (Sheep)
Kim Ngưu (Golden Bull) Song Tử (Twin Children),
Song Nam (Twin Boys),
Song Sinh (Twins)
Cự Giải (Giant Crab),
Bắc Giải (Northern Crab)
       
Sư Tử (Lion),
Hải Sư (Sea Lion)
Xử Nữ,
Thất Nữ,
Trinh Nữ (Virgin)
Thiên Bình,
Thiên Xứng (Scales),
Cân Xứng (Balance)
Thiên Yết,
Thiên Hạt,
Thiên Hiết (Heavenly Scorpion),
Bọ Cạp (Scorpion),
Hổ Cáp,
Thần Nông (Shennong)
       
Nhân Mã (Centaur),
Xạ Thủ (Archer)
Ma Kết,
Nam Dương (Southern Goat),
Sơn Dương (Goat)
Bảo Bình (Precious Vase),
Thuỷ Bình (Water Vase)
Song Ngư (Twin Fish)