Serbo-Croatian edit

Interjection edit

đȋ (Cyrillic spelling ђи̑)

 1. Alternative form of đȉha, đȉja (giddyup)

Vietnamese edit

Etymology edit

From Proto-Vietic *diː ~ tiː (to go, to walk); cognate with Muong ti, Chut [Rục] tiː², Thavung tiː² and Tho [Cuối Chăm] tiː².

The similarity to 移 (SV: di), is purely coincidental (a false cognate).

Pronunciation edit

Verb edit

đi (𠫾, 𪠞)

 1. to go
  đi đếngo to
  đi ngủgo to bed
  đi chợgo to the market
  đi mua sắmgo shopping
 2. to leave; to set out
  Tàu hoả mấy giờ đi?
  What time does the train depart?
  • 2007, Quang Vinh, Bảo Thy (lyrics and music), “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   Thôi chào em, anh đi. / Vậy thì người đi đi!
   Alright, goodbye, I'm leaving / Then leave, you dummy!
 3. (vehicles, of people) to go by; to board; to get on
  đi máy baygo by plane
 4. (of vehicles) to go/run/travel
 5. (euphemistic) Short for đi ỉa (to shit) or đi ngoài (to defecate)
 6. (Northern Vietnam) to wear (footwear)
  Synonym: mang
  mèo đi hiaPuss in Boots

Adverb edit

đi

 1. away; out of sight
  Nó chạy đi đâu rồi?
  Where the hell did he go?
  • 1941, Nam Cao, Chí Phèo:
   Ðó là cái bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi.
   That is his nature, which is usually hidden away.

Particle edit

đi (𠫾, 𪠞)

 1. after a verb, conveys an urging or commanding tone
  Thôi dẹp đi!
  Cut it out!
  • 1941, Nam Cao, Chí Phèo:
   Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn: - Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã.
   Seeing that Chí Phèo wasn't budging, the old man continued, "Get up now. Come here and have some water."
  • 2007, Quang Vinh, Bảo Thy (lyrics and music), “Vẫn tin mình có nhau [Still Think We've Got Each Other]”:
   Vậy thì người đi đi!
   Then leave, you dummy!

Alternative forms edit

See also edit

Derived terms
 • đội (to wear (headgear))
 • đi/mang (to wear (a piece of footwear))
 • quàng (to wear (a scarf))
 • choàng (to wear (a cape or cloak))
 • khoác (to wear (over the shoulders))
 • đeo (to wear (an accessory))