άνω τελεία

Greek edit

Etymology edit

ἄνω (ánō, upper) + τελεία (teleía, stop)

Noun edit

άνω τελεία (áno teleíaf (plural άνω τελείες)

  1. (grammar, typography) raised point, upper stop, upper point, upper dot, the Greek semicolon, the “·
    Synonym: (less common) άνω στιγμή (áno stigmí)

Usage notes edit

  • · is correctly represented here by U+0387 GREEK ANO TELEIA (HTML ·). It is positioned similarly to the top point of a colon (:) or semicolon (;)
  • For technical reasons copying & pasting the raised point in Wiktionary produces the Latin middle dot (compare: · and ·).

Declension edit

See also edit

.   τελεία 
,   κόμμα 
:   δύο τελείες 
·   άνω τελεία 
;   ερωτηματικό 
!   θαυμαστικό 
« »   εισαγωγικά 
"       εισαγωγικά 
'       εισαγωγικά 
'     απόστροφος 
¨   διαλυτικά 
΄   τόνος 
  ενωτικό 
  παύλα 
  αποσιωπητικά 
  ( )     παρένθεση 
  [ ]     αγκύλη 
  { }     άγκιστρο 
» :   ομοιωματικά 
see also: Greek Punctuation and Greek alphabet (Diacritics)

Further reading edit