θαυμαστικό

Greek

edit

Noun

edit

θαυμαστικό (thavmastikón (plural θαυμαστικά)

  1. (grammar, typography) exclamation mark (UK), exclamation point (US), the “!

Declension

edit
edit

See also

edit
.   τελεία 
,   κόμμα 
:   δύο τελείες 
·   άνω τελεία 
;   ερωτηματικό 
!   θαυμαστικό 
« »   εισαγωγικά 
"       εισαγωγικά 
'       εισαγωγικά 
'     απόστροφος 
¨   διαλυτικά 
΄   τόνος 
  ενωτικό 
  παύλα 
  αποσιωπητικά 
  ( )     παρένθεση 
  [ ]     αγκύλη 
  { }     άγκιστρο 
» :   ομοιωματικά 
see also: Greek Punctuation and Greek alphabet (Diacritics)

Adjective

edit
The template Template:el-adj-form does not use the parameter(s):
1=thavmastikó
Please see Module:checkparams for help with this warning.

θαυμαστικό (thavmastikó)

  1. Accusative masculine singular form of θαυμαστικός (thavmastikós).
  2. Nominative neuter singular form of θαυμαστικός (thavmastikós).
  3. Accusative neuter singular form of θαυμαστικός (thavmastikós).
  4. Vocative neuter singular form of θαυμαστικός (thavmastikós).

Further reading

edit