παρένθεση

Greek edit

Etymology edit

From Ancient Greek παρένθεσις (parénthesis).

Noun edit

παρένθεση (parénthesif (plural παρενθέσεις)

  1. (grammar) parenthesis (either or each of the brackets enclosing a word or words; or the enclosed)
    σε παρένθεση
    in parenthesis

Declension edit

See also edit

.   τελεία 
,   κόμμα 
:   δύο τελείες 
·   άνω τελεία 
;   ερωτηματικό 
!   θαυμαστικό 
« »   εισαγωγικά 
"       εισαγωγικά 
'       εισαγωγικά 
'     απόστροφος 
¨   διαλυτικά 
΄   τόνος 
  ενωτικό 
  παύλα 
  αποσιωπητικά 
  ( )     παρένθεση 
  [ ]     αγκύλη 
  { }     άγκιστρο 
» :   ομοιωματικά 
see also: Greek Punctuation and Greek alphabet (Diacritics)

Further reading edit