Open main menu
U+8542, 蕂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8542

[U+8541]
CJK Unified Ideographs
[U+8543]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +12, 18 strokes, cangjie input 廿月火尸 (TBFS), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1056, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 31904
  • Dae Jaweon: page 1519, character 26
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3294, character 3
  • Unihan data for U+8542

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l'ɯːs
*l'ɯmʔ
*l'ɯmʔ, *l'ɯːŋ
*l'ɯmʔ, *l'ɯːŋ, *l'ɯːɡ
*l'ɯmʔ
*l'ɯnʔ
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ, *l'ɯːŋs
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ
*l'ɯːŋ, *hljɯŋs, *lɯŋs
*l'ɯːŋ
*hljɯŋ, *hljɯŋs
*hljɯŋs
*hljɯŋs
*ɦljɯŋ
*ljɯŋs, *lɯŋs
*ɦljɯŋs, *lɯŋs

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (26)
Final () (133)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɕɨŋH/
Pan
Wuyun
/ɕɨŋH/
Shao
Rongfen
/ɕieŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɕiŋH/
Li
Rong
/ɕiəŋH/
Wang
Li
/ɕĭəŋH/
Bernard
Karlgren
/ɕi̯əŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
shèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 17130
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*hljɯŋs/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 苣蕂.