Open main menu
U+92DE, 鋞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92DE

[U+92DD]
CJK Unified Ideographs
[U+92DF]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +7, 15 strokes, cangjie input 金一女一 (CMVM), four-corner 81111, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1308, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 40472
  • Dae Jaweon: page 1809, character 35
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4206, character 6
  • Unihan data for U+92DE

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡeŋ, *ɡeŋ
*keŋʔ, *ɡeŋ
*kɯns, *keŋs
*kʰeŋ, *kʰeːŋs
*kʰeŋ, *kʰeŋs
*ɡeŋʔ, *keːŋ
*keːŋ, *keːŋs
*keːŋ
*keːŋ
*keːŋʔ
*keːŋʔ
*keːŋs
*keːŋs
*keːŋs
*qʰeːŋ
*ɡeːŋ
*ɡeːŋ, *ɡeːŋʔ
*ɡeːŋʔ, *ɡeːŋs
*ɡeːŋs

PronunciationEdit



Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (125) (125)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () IV IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦeŋ/ /ɦeŋX/
Pan
Wuyun
/ɦeŋ/ /ɦeŋX/
Shao
Rongfen
/ɣɛŋ/ /ɣɛŋX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦɛjŋ/ /ɦɛjŋX/
Li
Rong
/ɣeŋ/ /ɣeŋX/
Wang
Li
/ɣieŋ/ /ɣieŋX/
Bernard
Karlgren
/ɣieŋ/ /ɣieŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
xíng xìng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6813 6814
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡeːŋ/ /*ɡeːŋʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.