Open main menu
U+9480, 钀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9480

[U+947F]
CJK Unified Ideographs
[U+9481]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +20, 28 strokes, cangjie input 金卜月大 (CYBK), four-corner 83134, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1328, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 41091
  • Dae Jaweon: page 1829, character 7
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4277, character 6
  • Unihan data for U+9480

ChineseEdit

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sŋaːl, *hŋans, *ŋrad
*ŋan, *ŋranʔ, *ŋrans
*ŋranʔ, *ŋanʔ
*ŋranʔ, *ŋrans, *ŋrad
*ŋans
*ɦŋʷaːn
*sɡaːd
*ŋaːd, *ŋraːd
*ŋrad, *ŋad

Phono-semantic compound (形聲, OC *ŋrad, *ŋad): semantic  (metal) + phonetic  (OC *sŋaːl, *hŋans, *ŋrad).

Etymology 1Edit

simp. and trad.
variant forms 𨭹

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (31) (31)
Final () (67) (83)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋɨɐt̚/ /ŋˠiᴇt̚/
Pan
Wuyun
/ŋiɐt̚/ /ŋᵚiɛt̚/
Shao
Rongfen
/ŋiɐt̚/ /ŋiæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ŋɨat̚/ /ŋiat̚/
Li
Rong
/ŋiɐt̚/ /ŋjɛt̚/
Wang
Li
/ŋĭɐt̚/ /ŋĭɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ŋɨ̯ɐt̚/ /ŋi̯ɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yuè
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14466 14468
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋrad/ /*ŋad/

DefinitionsEdit

  1. horse bit

Etymology 2Edit

For pronunciation and definitions of – see (“rings on the yokes”).
(This character, , is a variant form of .)