See also: Miara, miará, miarą, and Miarą

Galician edit

Verb edit

miara

 1. first/third-person singular pluperfect indicative of miar

Old Polish edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Slavic *mě̀ra. First attested in 1236.

Pronunciation edit

 • IPA(key): (10th–15th CE) /mjara/
 • IPA(key): (15th CE) /mjara/

Noun edit

miara f (diminutive miarka)

 1. measure, measurement (unit of measurement)
  • 1858 [c. 1408], “Wyroki sądów miejskich czyli ortyle [Urban court rulings i.e. "Ortyls"]”, in Wacław Aleksander Maciejowski, editor, Historia prawodawstw słowiańskich [History of Slavic lawmaking], volume 6, page 96:
   Ktho ma tego sządzycz, ktho ma zlą myarą albo lokyecz?
   [Kto ma tego sędzić, kto ma złą miarę albo łokieć?]
  • c. 1463, Skarga umierającego[2], line 27:
   Gdze ma szyla, mą robotha, glvpyem robyl po thy latha, oszm myar plothna, szyethm szthop w grobye, thom thylo vyrobyl szobye
   [Gdzie ma siła, ma robota, głupiem robił po ty lata, ośm miar płotna, siedm stop w grobie, tom tylo wyrobił sobie]
  • 1897 [1389], Teki Adolfa Pawińskiego, volume III, number 1223:
   Mszcislaus... aquisiuit iudicio iuris in Adamcone...: duos coros ordei et mensuram auene, et tres coros silignis, et octo metrates tritici, dictorum in vulgary mery
   [Mszcislaus... aquisiuit iudicio iuris in Adamcone...: duos coros ordei et mensuram auene, et tres coros silignis, et octo metrates tritici, dictorum in vulgary miery]
  • 1930 [Fifteenth century], “Ex”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[3], 16, 16–8:
   Rzekl Moyszesz: To gest ten chleb, kto[r]y dal wam pan k gedzenyu... Sbiray yø (sc. mannę) kaszdi, ... gomor myarą na kaszde poglowye (gomor per singula capita)... Y zbyeraly ssø... y myerzyly søø w myarø gomor (ad mensuram gomor), any (sc. kto) gest wyøczey sebral, wyøczey myar (pro myal?, nec qui plus collegerat habuit amplius), any kto mnyey przyprawyl, mnyey nalyasl
   [Rzekł Mojżesz: To jest ten chleb, kto[r]y dał wam Pan k jedzeniu... Zbiraj ją (sc. mannę) każdy, ... gomor miarę na każde pogłowie (gomor per singula capita)... I zbierali są... i mierzyli są w miarę gomor (ad mensuram gomor), ani jest [kto] więcej sebrał, więcej miał (nec qui plus collegerat habuit amplius), ani kto mniej przyprawił, mniej nalazł]
 2. measure (moderation)
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[4], page 282:
   Thąs myarą, ktorasz komv bądzyeczye myerzycz (in qua mensura mensi fueritis Mat 7, 1), bądze vam odmyerzano
   [Tąż miarą, ktorąż komu będziecie mierzyć (in qua mensura mensi fueritis Mat 7, 1), będzie wam odmierzano]
 3. measure, measurement (act of measuring)
  • 1920 [1425], Marceli Handelsman, Antoni Rybarski, Kazimierz Tymieniecki, editors, Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, volume II, number 1233:
   Iako sszø *Narvothowø rzeczø medzi nami mara roszla
   [Jako się Nawrotową rzeczą miedzy nami miara rozszła]
 4. measure (upper limit that should not be exceeded)
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[5], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 79, 6:
   Karmicz bødzesz nas chlebem zlez a pyczye dasz nam we zlzach w merze (in mensura)
   [Karmić będziesz nas chlebem słez a picie dasz nam we słzach w mierze (in mensura)]
 5. measure (measurement system)
  • 1960 [1438], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty pyzdrskie, volume II, number 1177:
   Yakom ya panu Janowy nye ranczil za trzy [t]czwyerthnye rzy y sza wyertel myary nowomyesthskyey, *mary wyrzchowathey
   [Jakom ja panu Janowi nie ręczył za trzy [t]ćwiertnie rży i za wiertel miary nowomiestskiej, miary wirzchowatej]
 6. measure, measurement (value (quantity, magnitude, extent or amount) determined by an act of measuring)
  • 1930 [Fifteenth century], “Lev”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[6], 6, 6:
   Za grzech swoy offyerowacz bødzye skopv... y da gey kaplan podlye wyelkoszczy a myari grzechv (iuxta aestimationem mensuramque delicti)
   [Za grzech swoj ofierować będzie skopu... i da ji kapłan[owi] podle wielkości a miary grzechu (iuxta aestimationem mensuramque delicti)]
 7. a type of disease that was treated by measuring the body or specific parts of the body
  • 1874-1891 [Middle of the 15th century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXIV, page 346:
   Quidam sunt, qui quandam infirmitatem vocant myara, quam curare cum filo mensurando hominem aut caput eius, quam infirmitatem aut aliam sibi similem dicunt evenire
   [Quidam sunt, qui quandam infirmitatem vocant miara, quam curare cum filo mensurando hominem aut caput eius, quam infirmitatem aut aliam sibi similem dicunt evenire]
 8. a tribute of grain a. flour paid for grinding grain in a mill
  • 1877-1999 [1236], Franciszek Piekosiński, Antoni Gąsiorowski, Henryk Kowalewicz, Ryszard Walczak, Tomasz Jasiński, Izabela Skierska, editors, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Codex diplomaticus Maioris Poloniae [Diplomatic Code of Greater Poland], volume I, page 164:
   Quociescunque ad predictorum fratrum molendinum molere voluero, michi cum mea familia tamen, absque ulla macca, quod Polonice mera dicitur, molere debent
   [Quociescunque ad predictorum fratrum molendinum molere voluero, michi cum mea familia tamen, absque ulla macca, quod Polonice miera dicitur, molere debent]
 9. measure (general conditions, situation, point of view of some)
  • 1886, Emil Kałużniacki, editor, Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen, page 208:
   Panye woycze, gdym yą... podvbozal... y chczą gey rolya wroczicz..., pytam prawa..., azaly ona yvsze tako w they myerze ma przyyacz... swą rolyą?
   [Panie wojcie, gdym ja... podubożał... i chcę jej rolą wrocić..., pytam prawa..., azali ona juże tako w tej mierze ma przyjąć... swą rolą?]

Derived terms edit

adjectives
adverbs
nouns
verbs
verbs

Related terms edit

adjectives
nouns

Descendants edit

 • Masurian: niara
 • Polish: miara
 • Silesian: miara

References edit

Polish edit

 
Polish Wikipedia has an article on:
Wikipedia pl

Etymology edit

Inherited from Old Polish miara.

Pronunciation edit

Noun edit

miara f (diminutive miarka)

 1. measure (unit of measurement)
  Synonym: jednostka
 2. measure (device for measuring)
 3. measure, measurement (amount of something as ascertained by measuring)
  Synonym: wymiar
 4. measure, measurement (size of something as ascertained by measuring)
  Synonym: wielkość
 5. measure, measurement (number, intensity, scale, or intensity of someone or something as ascertained by measuring)
  Synonym: wielkość
 6. measure (standard against which something can be judged; a criterion)
 7. measure (moderation, temperance) [+ w (locative) = with what]
  Synonyms: umiar, umiarkowanie
  Antonym: przesada
 8. measure (level or degree of perfection)
  Synonyms: format, kaliber
 9. try-on (act of trying on clothing to see if it fits)
  Synonym: przymiarka
 10. (prosody, literature) measure (manner of ordering and combining the quantities, or long and short syllables; meter; rhythm; hence, a metrical foot)
  Synonym: metrum
 11. (obsolete) reason, cause
  Synonyms: przyczyna, powód
 12. (obsolete, chiefly in the plural) a type of disease
 13. (Middle Polish) state, situation
  Synonyms: stan, sytuacja
 14. (Middle Polish) way (manner)
  Synonym: sposób
 15. (Middle Polish) measure (manner of assessing a situation)
 16. (Middle Polish) measure; Further details are uncertain.
  • 1528, F. Mymer, Dictionarium[7], page 16:
   Mensura. Mos. Miara.
  • 1564, J. Mączyński, Lexicon[8], page 228a:
   Modus, Obyczay/ Miárá/ środek.
  • 1564, J. Mączyński, Lexicon[9], page 412a:
   Modum statuere, Miárę vſtáwić/ zákreśić.

Declension edit

Derived terms edit

adjectives
adverbs
nouns
conjunctions/particles/prepositions
phrases
verbs
verbs

Related terms edit

verbs

Trivia edit

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), miara is one of the most used words in Polish, appearing 34 times in scientific texts, 9 times in news, 33 times in essays, 11 times in fiction, and 4 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 91 times, making it the 700th most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

References edit

 1. ^ Ida Kurcz (1990) “miara”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 1, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 242

Further reading edit

 • miara in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • miara in Polish dictionaries at PWN
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “miara”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • MIARA”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 24.05.2010
 • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “miara”, in Słownik języka polskiego[10]
 • Aleksander Zdanowicz (1861) “miara”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[11]
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1902), “miara”, in Słownik języka polskiego[12] (in Polish), volume 2, Warsaw, page 941
 • miara in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego
 • Wanda Decyk-Zięba, editor (2018-2022), “miara”, in Dydaktyczny Słownik Etymologiczno-historyczny Języka Polskiego [A Didactic, Historical, Etymological Dictionary of the Polish Language] (in Polish), →ISBN

Portuguese edit

Pronunciation edit

 
 • (Brazil) IPA(key): /miˈa.ɾɐ/ [mɪˈa.ɾɐ], (faster pronunciation) /ˈmja.ɾɐ/
  • (Southern Brazil) IPA(key): /miˈa.ɾa/ [mɪˈa.ɾa], (faster pronunciation) /ˈmja.ɾa/

 • Rhymes: -aɾɐ
 • Hyphenation: mi‧a‧ra

Verb edit

miara

 1. first/third-person singular pluperfect indicative of miar

Silesian edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Inherited from Old Polish miara.

Pronunciation edit

 • IPA(key): /ˈmjara/
 • Rhymes: -ara
 • Syllabification: mia‧ra

Noun edit

miara f (diminutive miarka)

 1. measure, measurement
 2. (historical) cubit (any of various units of length approximating this distance, usually around 35–60 cm)
 3. four-liter vessel for measuring friable substances
 4. pay for a work day
 5. length (distance measured along the longest dimension of an object)

Derived terms edit

adjecetives
verbs

Related terms edit

adverbs
nouns
verbs

Further reading edit

 • miara in silling.org
 • Bogdan Kallus (2020) “miara 1-4”, in Słownik Gōrnoślōnskij Gŏdki, IV edition, Chorzów: Pro Loquela Silesiana, →ISBN, page 339
 • Aleksandra Wencel (2023) “mjara”, in Dykcjůnôrz ślų̊sko-polski[13], page 401