Last modified on 24 May 2014, at 14:32

人意

ChineseEdit

simpl. and trad.

PronunciationEdit

NounEdit

人意

 1. (literary) the desire of men; the will of men
  • John 1.13
   这等人不是从血气生的,不是从情欲生的,也不是从人意生的,乃是从神生的。
   Zhèděng rén bùshì cóng xuèqì shēng de, bùshì cóng qíngyù shēng de, yě bùshì cóng rényì shēng de, nǎishì cóng Shén shēng de.
   Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

Derived termsEdit