Northern Thai

edit

Noun

edit

คน (khon)

 1. Alternative spelling of ᨤᩫ᩠ᨶ (person)
  • 2017, Wycliffe Bible Translators, พระคริสตธรรมคัมภีร์ [New Testament], →ISBN, Matthew i.21, page 4:
   มารีย์จะเกิดลูกป้อจาย เมื่อเกิดมาแล้วหื้อตั้งจื้อว่า ‘เยซู’ ย้อนว่าต้านจะจ้วยคนของต้านหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
   maa-rii cà kə̀ət lûuk pɔ̂ɔ-caai. mʉ̂ʉa kəət maa lɛ́ɛo, hʉ̂ʉ tâŋ cʉ̂ʉ wâa 'yeesuu' yɔ̂ɔn wâa tâan cà cûuai khon khɔ̂ɔŋ tâan hʉ̂ʉ rɔ̂ɔt pón bàap tôot
   Mary shall give birth to a male child. Once he has been born, you shall give him 'Jesus' as his name for the reason that it is he who shall help his people to escape from their sins.

Thai

edit

Pronunciation

edit
Orthographic/Phonemicคน
g n
RomanizationPaiboonkon
Royal Institutekhon
(standard) IPA(key)/kʰon˧/(R)
Homophonesคนธ์
คล

Etymology 1

edit

From Proto-Tai *ɢwɯnᴬ (human being; person). Cognate with Northern Thai ᨤᩫ᩠ᨶ, Lao ຄົນ (khon), ᦅᦳᧃ (kun), Shan ၵူၼ်း (kúun), Tai Nüa ᥐᥨᥢᥰ (kön), Tai Dam ꪶꪁꪙ, Ahom 𑜀𑜤𑜃𑜫 (kun), Bouyei wenz, Zhuang vunz, Zuojiang Zhuang koenz.

Alternative forms

edit

Noun

edit

คน (kon) (classifier คน or หัว or ราย or นาย or ท่าน)

 1. person; people; human being.
  คนไทย
  kon tai
  Thai people.
Derived terms
edit
See also
edit

Classifier

edit

คน (kon)

 1. Classifier for most human beings.all nouns using this classifier
See also
edit

Etymology 2

edit

Cognate with Lao ຄົນ (khon), ᦆᦳᧃᧉ (xun²), Tai Dam ꪶꪁꪙ, Shan ၶူၼ်ႉ (khṵ̂un), Ahom 𑜁𑜤𑜃𑜫 (khun). Compare Proto-Hlai *ɦunɦ (to stir).

This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.
Particularly: “Related to Chinese (hùn)? Compare in particular the Japanese onyomi こん (kon).”

Verb

edit

คน (kon) (abstract noun การคน)

 1. to stir; to scramble; to mix.