See also: ทาน

Isan edit

Etymology edit

Compare with Thai ท่าน (tâan), Lao ທ່ານ (thān), Northern Thai ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ, Tai Dam ꪕ꪿ꪱꪙ.

Pronoun edit

ท่าน (transliteration needed)

 1. (formal) you

See also edit

Isan personal pronouns
Singular Plural
1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
Formal ข้าน้อย (kàa-nɔ̂ɔi) ท่าน (tāan) เพิ่น (pə̄n) หมู่ข้าน้อย (mūu kàa-nɔ̂ɔi) หมู่ท่าน (mūu tāan) ขะเจ้า (ka-jâo)
Common ข้อย (kɔ̀ɔi) เจ้า (jâo) เขา (kǎo)
ลาว (láao)
เฮา (háo)
หมู่เฮา (mūu háo)
หมู่เจ้า (mūu jâo) หมู่เขา (mūu kǎo)
หมู่ลาว (mūu láao)
Vulgar กู (guu) มึง (mʉ́ng) มัน (mán) N/A

Thai edit

Alternative forms edit

Alternative forms

Pronunciation edit

Orthographicท่าน
d ˋ ā n
Phonemic
ท่าน
d ˋ ā n
ทั่น
d ạ ˋ n
RomanizationPaiboontâantân
Royal Institutethanthan
(standard) IPA(key)/tʰaːn˥˩/(R)/tʰan˥˩/(R)
  This entry needs an audio pronunciation. If you are a native speaker with a microphone, please record this word. The recorded pronunciation will appear here when it's ready.

Noun edit

ท่าน (tâan)

 1. (colloquial) added before or after a name, title, etc, to show respect.

Pronoun edit

ท่าน (tâan)

 1. a second or third person pronoun, giving a sense of either neutrality or respect.
  ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
  tân gam-lang kâo sùu bɔɔ-rí-gaan ráp fàak kɔ̂ɔ-kwaam
  You are accessing a text messaging service.
  ท่านใดที่ประสงค์จะได้เงินคืนให้ยื่นคำร้องที่นี่
  tân dai tîi bprà-sǒng jà dâai ngən kʉʉn hâi yʉ̂ʉn kam-rɔ́ɔng tîi nîi
  Any person who wants to be refunded must file an application here.

See also edit

Classifier edit

ท่าน (tâan)

 1. (humble) Classifier for human beings.all nouns using this classifier

See also edit