U+6F39, 漹
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F39

[U+6F38]
CJK Unified Ideographs
[U+6F3A]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 85, +11, 14 strokes, cangjie input 水一卜火 (EMYF), four-corner 31127, composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 647, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 18180
  • Dae Jaweon: page 1057, character 14
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1713, character 1
  • Unihan data for U+6F39

Chinese edit

simp. and trad.

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (35) (34)
Final () (79) (65)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Baxter hjen 'jonH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠiᴇn/ /ʔɨɐnH/
Pan
Wuyun
/ɦᵚiɛn/ /ʔiɐnH/
Shao
Rongfen
/ɣiæn/ /ʔiɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦian/ /ʔɨanH/
Li
Rong
/ɣjɛn/ /ʔiɐnH/
Wang
Li
/ɣĭɛn/ /ĭɐnH/
Bernard
Karlgren
/i̯ɛn/ /ʔɨ̯ɐnH/
Expected
Mandarin
Reflex
yán yàn
Expected
Cantonese
Reflex
jin4 jin3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14233 14239
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢan/ /*qans/

Definitions edit

  1. name of an ancient river in the western part of Shanxi province
  2. name of an ancient river in Yicheng, Hubei province, China

References edit