U+7FBC, 羼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FBC

[U+7FBB]
CJK Unified Ideographs
[U+7FBD]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 123, +15, 21 strokes, cangjie input 尸廿手手 (STQQ), four-corner 77251, composition )

Derived characters

edit

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 954, character 33
  • Dai Kanwa Jiten: character 28594
  • Dae Jaweon: page 1399, character 29
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3140, character 12
  • Unihan data for U+7FBC

Chinese

edit
trad.
simp. #

Glyph origin

edit

Ideogrammic compound (會意会意) and phono-semantic compound (形聲形声, OC *skʰreːnʔ, *skʰraːns) : semantic (shelter) + phonetic (OC *qʰreːn, *qʰljen, a crowd of sheep or goat).

Pronunciation

edit

Note: caan2 - variant.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (19) (19)
Final () (73) (69)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Baxter tsrheanX tsrhaenH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰˠɛnX/ /t͡ʃʰˠanH/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰᵚænX/ /ʈ͡ʂʰᵚanH/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰænX/ /t͡ʃʰɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰəɨnX/ /ʈ͡ʂʰaɨnH/
Li
Rong
/t͡ʃʰɛnX/ /t͡ʃʰanH/
Wang
Li
/t͡ʃʰænX/ /t͡ʃʰanH/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰănX/ /ʈ͡ʂʰanH/
Expected
Mandarin
Reflex
chǎn chàn
Expected
Cantonese
Reflex
caan2 caan3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11071 11072
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*skʰreːnʔ/ /*skʰraːns/

Definitions

edit

  1. to mix; to blend

Compounds

edit

References

edit

Japanese

edit

Kanji

edit

(Hyōgai kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

edit