Open main menu
U+9048, 遈
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9048

[U+9047]
CJK Unified Ideographs
[U+9049]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 162, +9, 13 strokes, cangjie input 卜日一人 (YAMO), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1261, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 38992
  • Dae Jaweon: page 1751, character 12
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3857, character 13
  • Unihan data for U+9048

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*teː
*teː, *deː
*teː, *teːʔ, *dje
*teː
*teːs, *deː
*tʰeːʔ, *deː
*tʰeːʔ, *deː
*deː, *dje
*deː
*deː, *deːs
*deː, *deːʔ, *djeʔ
*deː, *deʔ, *djeʔ
*deː, *tje, *dje
*deː
*deː
*deː, *deːs, *djes
*deːs, *deʔ
*deʔ, *djeʔ
*dje
*djeʔ
*djeʔ
*hljes, *kles
*tʰeːns
*djɯɡ
*dɯɡ
*djɯɡ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (25)
Final () (134)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʑɨk̚/
Pan
Wuyun
/d͡ʑɨk̚/
Shao
Rongfen
/d͡ʑiek̚/
Edwin
Pulleyblank
/d͡ʑik̚/
Li
Rong
/ʑiək̚/
Wang
Li
/ʑĭək̚/
Bernard
Karlgren
/ʑi̯ək̚/
Expected
Mandarin
Reflex
shí
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 11656
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*djɯɡ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.