Open main menu
U+5FA5, 徥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA5

[U+5FA4]
CJK Unified Ideographs
[U+5FA6]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 60, +9, 12 strokes, cangjie input 竹人日一人 (HOAMO), four-corner 26281, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 369, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 10170
  • Dae Jaweon: page 695, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 832, character 9
  • Unihan data for U+5FA5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*teː
*teː, *deː
*teː, *teːʔ, *dje
*teː
*teːs, *deː
*tʰeːʔ, *deː
*tʰeːʔ, *deː
*deː, *dje
*deː
*deː, *deːs
*deː, *deːʔ, *djeʔ
*deː, *deʔ, *djeʔ
*deː, *tje, *dje
*deː
*deː
*deː, *deːs, *djes
*deːs, *deʔ
*deʔ, *djeʔ
*dje
*djeʔ
*djeʔ
*hljes, *kles
*tʰeːns
*djɯɡ
*dɯɡ
*djɯɡ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (25) (11)
Final () (11) (13)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʑiᴇX/ /ɖˠiᴇX/
Pan
Wuyun
/d͡ʑiɛX/ /ɖᵚiɛX/
Shao
Rongfen
/d͡ʑjɛX/ /ȡiɛX/
Edwin
Pulleyblank
/d͡ʑiə̆X/ /ɖjiə̆X/
Li
Rong
/ʑieX/ /ȡjeX/
Wang
Li
/ʑǐeX/ /ȡǐeX/
Bernard
Karlgren
/ʑie̯X/ /ȡʱie̯X/
Expected
Mandarin
Reflex
shì zhì
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11639 11648
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*deʔ/ /*djeʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit