U+9849, 顉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9849

[U+9848]
CJK Unified Ideographs
[U+984A]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 181, +8, 17 strokes, cangjie input 金一月金 (CMBC), four-corner 81186, composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 1406, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 43563
  • Dae Jaweon: page 1923, character 41
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4379, character 7
  • Unihan data for U+9849

Chinese edit

trad.
simp. 𰽳

Glyph origin edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (29) (29) (31)
Final () (140) (140) (159)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III I
Fanqie
Baxter khim khimX ngomX
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰˠiɪm/ /kʰˠiɪmX/ /ŋʌmX/
Pan
Wuyun
/kʰᵚim/ /kʰᵚimX/ /ŋəmX/
Shao
Rongfen
/kʰiem/ /kʰiemX/ /ŋɒmX/
Edwin
Pulleyblank
/kʰjim/ /kʰjimX/ /ŋəmX/
Li
Rong
/kʰjəm/ /kʰjəmX/ /ŋᴀmX/
Wang
Li
/kʰĭĕm/ /kʰĭĕmX/ /ŋɒmX/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯əm/ /kʰi̯əmX/ /ŋămX/
Expected
Mandarin
Reflex
qīn qǐn ǎn
Expected
Cantonese
Reflex
ham1 ham2 ngam5
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 6678 6683 6685
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
𩖄
Old
Chinese
/*ŋɯːmʔ/ /*ŋ̊ʰrɯm/ /*ŋ̊ʰɯmʔ/

Definitions edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References edit