Finnish edit

Etymology 1 edit

tarkka (accurate, exact, precise) +‎ -oittaa, perhaps through a sense like "to aim (at)"

Pronunciation edit

 • IPA(key): /ˈtɑrkoi̯tːɑːˣ/, [ˈt̪ɑ̝rko̞i̯t̪ːɑ̝ː(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑrkoitːɑː
 • Syllabification(key): tar‧koit‧taa

Verb edit

tarkoittaa

 1. (transitive) to mean, intend
  lapsille tarkoitettu ohjelmaprogram meant for children
  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.This device is not meant for outdoor use.
  Ruokalaji on tarkoitettu syötäväksi sellaisenaan.The dish is meant to be eaten as is.
  En tarkoittanut loukata ketään.I didn't mean to offend anyone.
 2. (transitive, usually atelic) to mean (have as intentions of a given kind)
  Hän tarkoittaa hyvää.She means well.
 3. (transitive, usually atelic) to mean (intend to express)
  En minä sinua tarkoittanut.I didn't mean you.
 4. (transitive, usually atelic) to mean, signify, refer to
  Mitä se tarkoittaa?What does it mean?
  Tässä artikkelissa mustalla torstailla tarkoitetaan vuoden 1929 pörssiromahdusta.In this article, the term musta torstai refers to the 1929 stock market crash.
Conjugation edit
Inflection of tarkoittaa (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarkoitan en tarkoita 1st sing. olen tarkoittanut en ole tarkoittanut
2nd sing. tarkoitat et tarkoita 2nd sing. olet tarkoittanut et ole tarkoittanut
3rd sing. tarkoittaa ei tarkoita 3rd sing. on tarkoittanut ei ole tarkoittanut
1st plur. tarkoitamme emme tarkoita 1st plur. olemme tarkoittaneet emme ole tarkoittaneet
2nd plur. tarkoitatte ette tarkoita 2nd plur. olette tarkoittaneet ette ole tarkoittaneet
3rd plur. tarkoittavat eivät tarkoita 3rd plur. ovat tarkoittaneet eivät ole tarkoittaneet
passive tarkoitetaan ei tarkoiteta passive on tarkoitettu ei ole tarkoitettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarkoitin en tarkoittanut 1st sing. olin tarkoittanut en ollut tarkoittanut
2nd sing. tarkoitit et tarkoittanut 2nd sing. olit tarkoittanut et ollut tarkoittanut
3rd sing. tarkoitti ei tarkoittanut 3rd sing. oli tarkoittanut ei ollut tarkoittanut
1st plur. tarkoitimme emme tarkoittaneet 1st plur. olimme tarkoittaneet emme olleet tarkoittaneet
2nd plur. tarkoititte ette tarkoittaneet 2nd plur. olitte tarkoittaneet ette olleet tarkoittaneet
3rd plur. tarkoittivat eivät tarkoittaneet 3rd plur. olivat tarkoittaneet eivät olleet tarkoittaneet
passive tarkoitettiin ei tarkoitettu passive oli tarkoitettu ei ollut tarkoitettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarkoittaisin en tarkoittaisi 1st sing. olisin tarkoittanut en olisi tarkoittanut
2nd sing. tarkoittaisit et tarkoittaisi 2nd sing. olisit tarkoittanut et olisi tarkoittanut
3rd sing. tarkoittaisi ei tarkoittaisi 3rd sing. olisi tarkoittanut ei olisi tarkoittanut
1st plur. tarkoittaisimme emme tarkoittaisi 1st plur. olisimme tarkoittaneet emme olisi tarkoittaneet
2nd plur. tarkoittaisitte ette tarkoittaisi 2nd plur. olisitte tarkoittaneet ette olisi tarkoittaneet
3rd plur. tarkoittaisivat eivät tarkoittaisi 3rd plur. olisivat tarkoittaneet eivät olisi tarkoittaneet
passive tarkoitettaisiin ei tarkoitettaisi passive olisi tarkoitettu ei olisi tarkoitettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. tarkoita älä tarkoita 2nd sing.
3rd sing. tarkoittakoon älköön tarkoittako 3rd sing. olkoon tarkoittanut älköön olko tarkoittanut
1st plur. tarkoittakaamme älkäämme tarkoittako 1st plur.
2nd plur. tarkoittakaa älkää tarkoittako 2nd plur.
3rd plur. tarkoittakoot älkööt tarkoittako 3rd plur. olkoot tarkoittaneet älkööt olko tarkoittaneet
passive tarkoitettakoon älköön tarkoitettako passive olkoon tarkoitettu älköön olko tarkoitettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarkoittanen en tarkoittane 1st sing. lienen tarkoittanut en liene tarkoittanut
2nd sing. tarkoittanet et tarkoittane 2nd sing. lienet tarkoittanut et liene tarkoittanut
3rd sing. tarkoittanee ei tarkoittane 3rd sing. lienee tarkoittanut ei liene tarkoittanut
1st plur. tarkoittanemme emme tarkoittane 1st plur. lienemme tarkoittaneet emme liene tarkoittaneet
2nd plur. tarkoittanette ette tarkoittane 2nd plur. lienette tarkoittaneet ette liene tarkoittaneet
3rd plur. tarkoittanevat eivät tarkoittane 3rd plur. lienevät tarkoittaneet eivät liene tarkoittaneet
passive tarkoitettaneen ei tarkoitettane passive lienee tarkoitettu ei liene tarkoitettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st tarkoittaa present tarkoittava tarkoitettava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarkoittaakseni tarkoittaaksemme
2nd tarkoittaaksesi tarkoittaaksenne
3rd tarkoittaakseen
tarkoittaaksensa
past tarkoittanut tarkoitettu
2nd inessive2 tarkoittaessa tarkoitettaessa agent3 tarkoittama
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarkoittaessani tarkoittaessamme
2nd tarkoittaessasi tarkoittaessanne
3rd tarkoittaessaan
tarkoittaessansa
negative tarkoittamaton
instructive tarkoittaen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form tarkoittaa does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive tarkoittamassa
elative tarkoittamasta
illative tarkoittamaan
adessive tarkoittamalla
abessive tarkoittamatta
instructive tarkoittaman tarkoitettaman
4th4 verbal noun tarkoittaminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarkoittamaisillani tarkoittamaisillamme
2nd tarkoittamaisillasi tarkoittamaisillanne
3rd tarkoittamaisillaan
tarkoittamaisillansa
Derived terms edit
Related terms edit

Further reading edit

Etymology 2 edit

Pronunciation edit

 • IPA(key): /ˈtɑrkoi̯tːɑː/, [ˈt̪ɑ̝rko̞i̯t̪ːɑ̝ː]
 • Rhymes: -ɑrkoitːɑː
 • Syllabification(key): tar‧koit‧taa

Verb edit

tarkoittaa

 1. third-person singular present indicative of tarkoittaa

Anagrams edit

Ingrian edit

Etymology edit

From tarkka (accurate) +‎ -oittaa.

Pronunciation edit

Verb edit

tarkoittaa

 1. (transitive) to aim
 2. (transitive, usually atelic) to try, intend

Conjugation edit

Conjugation of tarkoittaa (type 2/kirjuttaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular tarkoitan en tarkoita 1st singular oon tarkoittant, oon tarkoittanut en oo tarkoittant, en oo tarkoittanut
2nd singular tarkoitat et tarkoita 2nd singular oot tarkoittant, oot tarkoittanut et oo tarkoittant, et oo tarkoittanut
3rd singular tarkoittaa ei tarkoita 3rd singular ono tarkoittant, ono tarkoittanut ei oo tarkoittant, ei oo tarkoittanut
1st plural tarkoitamma emmä tarkoita 1st plural oomma tarkoittanneet emmä oo tarkoittanneet
2nd plural tarkoitatta että tarkoita 2nd plural ootta tarkoittanneet että oo tarkoittanneet
3rd plural tarkoittaat1), tarkoittavat2), tarkoitettaa evät tarkoita, ei tarkoiteta 3rd plural ovat tarkoittanneet evät oo tarkoittanneet, ei oo tarkoitettu
impersonal tarkoitettaa ei tarkoiteta impersonal ono tarkoitettu ei oo tarkoitettu
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular tarkoitin en tarkoittant, en tarkoittanut 1st singular olin tarkoittant, olin tarkoittanut en olt tarkoittant, en olt tarkoittanut
2nd singular tarkoitit et tarkoittant, et tarkoittanut 2nd singular olit tarkoittant, olit tarkoittanut et olt tarkoittant, et olt tarkoittanut
3rd singular tarkoitti ei tarkoittant, ei tarkoittanut 3rd singular oli tarkoittant, oli tarkoittanut ei olt tarkoittant, ei olt tarkoittanut
1st plural tarkoitimma emmä tarkoittanneet 1st plural olimma tarkoittanneet emmä olleet tarkoittanneet
2nd plural tarkoititta että tarkoittanneet 2nd plural olitta tarkoittanneet että olleet tarkoittanneet
3rd plural tarkoittiit1), tarkoittivat2), tarkoitettii evät tarkoittanneet, ei tarkoitettu 3rd plural olivat tarkoittanneet evät olleet tarkoittanneet, ei olt tarkoitettu
impersonal tarkoitettii ei tarkoitettu impersonal oli tarkoitettu ei olt tarkoitettu
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular tarkoittaisin en tarkoittais 1st singular olisin tarkoittant, olisin tarkoittanut en olis tarkoittant, en olis tarkoittanut
2nd singular tarkoittaisit, tarkoittaist1) et tarkoittais 2nd singular olisit tarkoittant, olisit tarkoittanut et olis tarkoittant, et olis tarkoittanut
3rd singular tarkoittais ei tarkoittais 3rd singular olis tarkoittant, olis tarkoittanut ei olis tarkoittant, ei olis tarkoittanut
1st plural tarkoittaisimma emmä tarkoittais 1st plural olisimma tarkoittanneet emmä olis tarkoittanneet
2nd plural tarkoittaisitta että tarkoittais 2nd plural olisitta tarkoittanneet että olis tarkoittanneet
3rd plural tarkoittaisiit1), tarkoittaisivat2), tarkoitettais evät tarkoittais, ei tarkoitettais 3rd plural olisivat tarkoittanneet evät olis tarkoittanneet, ei olis tarkoitettu
impersonal tarkoitettais ei tarkoitettais impersonal olis tarkoitettu ei olis tarkoitettu
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular tarkoita elä tarkoita 2nd singular oo tarkoittant, oo tarkoittanut elä oo tarkoittant, elä oo tarkoittanut
3rd singular tarkoittakkoo elköö tarkoittako 3rd singular olkoo tarkoittant, olkoo tarkoittanut elköö olko tarkoittant, elköö olko tarkoittanut
1st plural 1st plural
2nd plural tarkoittakkaa elkää tarkoittako 2nd plural olkaa tarkoittanneet elkää olko tarkoittanneet
3rd plural tarkoittakkoot elkööt tarkoittako, elköö tarkoitettako 3rd plural olkoot tarkoittanneet elkööt olko tarkoittanneet, elköö olko tarkoitettu
impersonal tarkoitettakoo elköö tarkoitettako impersonal olkoo tarkoitettu elköö olko tarkoitettu
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular tarkoittanen en tarkoittane
2nd singular tarkoittanet et tarkoittane
3rd singular tarkoittannoo ei tarkoittane
1st plural tarkoittanemma emmä tarkoittane
2nd plural tarkoittanetta että tarkoittane
3rd plural tarkoittannoot evät tarkoittane, ei tarkoitettane
impersonal tarkoitettanoo ei tarkoitettane
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st tarkoittaa present tarkoittava tarkoitettava
2nd inessive tarkoittaes past tarkoittant, tarkoittanut tarkoitettu
instructive tarkoittaen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (tarkoittakkaa) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative tarkoittammaa
inessive tarkoittamas
elative tarkoittamast
abessive tarkoittamata
4th nominative tarkoittamiin
partitive tarkoittamista, tarkoittamist

Synonyms edit

Derived terms edit

References edit

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 574