Finnish

edit

Etymology

edit

From Proto-Finnic *tarbit'ak. Equivalent to tarve (need) +‎ -ita or alternatively, borrowed from Proto-Germanic *þarbāną +‎ -ita. Cognate with Ingrian tarvita and Karelian tarvita.

Pronunciation

edit
 • IPA(key): /ˈtɑrʋitɑˣ/, [ˈt̪ɑ̝rʋit̪ɑ̝(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑrʋitɑ
 • Syllabification(key): tar‧vi‧ta

Verb

edit

tarvita

 1. (transitive) to need, require
  Tarvitsemme lisää paperia tulostamiseen.
  We need more paper for printing.
  Tarvitsen sen paperin.
  I need that paper.
 2. (transitive, usually atelic) to come in handy (to be useful or helpful)
  Vaikka hän ei osaa käyttää niitä, hän säilyttää työkaluja ajatellen, että niitä voidaan tarvita jonakin päivänä.
  Even though he doesn't really know how to use them, he keeps the tools around, figuring they might come in handy someday.
 3. (impersonal + genitive) to need to, have to (+ first infinitive)
  Ei sinun tarvitse mennä sinne.
  You don't have to go there.
  Ei (sinun) tarvitse soittaa, jos et halua.
  You don't have to call if you don't want to.
  Jos (sinä) tarvitset apua, (sinun) tarvitsee vain soittaa.
  If you need help, all you need to do is call.

Conjugation

edit
Inflection of tarvita (Kotus type 69/valita, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarvitsen en tarvitse 1st sing. olen tarvinnut en ole tarvinnut
2nd sing. tarvitset et tarvitse 2nd sing. olet tarvinnut et ole tarvinnut
3rd sing. tarvitsee ei tarvitse 3rd sing. on tarvinnut ei ole tarvinnut
1st plur. tarvitsemme emme tarvitse 1st plur. olemme tarvinneet emme ole tarvinneet
2nd plur. tarvitsette ette tarvitse 2nd plur. olette tarvinneet ette ole tarvinneet
3rd plur. tarvitsevat eivät tarvitse 3rd plur. ovat tarvinneet eivät ole tarvinneet
passive tarvitaan ei tarvita passive on tarvittu ei ole tarvittu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarvitsin en tarvinnut 1st sing. olin tarvinnut en ollut tarvinnut
2nd sing. tarvitsit et tarvinnut 2nd sing. olit tarvinnut et ollut tarvinnut
3rd sing. tarvitsi ei tarvinnut 3rd sing. oli tarvinnut ei ollut tarvinnut
1st plur. tarvitsimme emme tarvinneet 1st plur. olimme tarvinneet emme olleet tarvinneet
2nd plur. tarvitsitte ette tarvinneet 2nd plur. olitte tarvinneet ette olleet tarvinneet
3rd plur. tarvitsivat eivät tarvinneet 3rd plur. olivat tarvinneet eivät olleet tarvinneet
passive tarvittiin ei tarvittu passive oli tarvittu ei ollut tarvittu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarvitsisin en tarvitsisi 1st sing. olisin tarvinnut en olisi tarvinnut
2nd sing. tarvitsisit et tarvitsisi 2nd sing. olisit tarvinnut et olisi tarvinnut
3rd sing. tarvitsisi ei tarvitsisi 3rd sing. olisi tarvinnut ei olisi tarvinnut
1st plur. tarvitsisimme emme tarvitsisi 1st plur. olisimme tarvinneet emme olisi tarvinneet
2nd plur. tarvitsisitte ette tarvitsisi 2nd plur. olisitte tarvinneet ette olisi tarvinneet
3rd plur. tarvitsisivat eivät tarvitsisi 3rd plur. olisivat tarvinneet eivät olisi tarvinneet
passive tarvittaisiin ei tarvittaisi passive olisi tarvittu ei olisi tarvittu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. tarvitse älä tarvitse 2nd sing.
3rd sing. tarvitkoon älköön tarvitko 3rd sing. olkoon tarvinnut älköön olko tarvinnut
1st plur. tarvitkaamme älkäämme tarvitko 1st plur.
2nd plur. tarvitkaa älkää tarvitko 2nd plur.
3rd plur. tarvitkoot älkööt tarvitko 3rd plur. olkoot tarvinneet älkööt olko tarvinneet
passive tarvittakoon älköön tarvittako passive olkoon tarvittu älköön olko tarvittu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. tarvinnen en tarvinne 1st sing. lienen tarvinnut en liene tarvinnut
2nd sing. tarvinnet et tarvinne 2nd sing. lienet tarvinnut et liene tarvinnut
3rd sing. tarvinnee ei tarvinne 3rd sing. lienee tarvinnut ei liene tarvinnut
1st plur. tarvinnemme emme tarvinne 1st plur. lienemme tarvinneet emme liene tarvinneet
2nd plur. tarvinnette ette tarvinne 2nd plur. lienette tarvinneet ette liene tarvinneet
3rd plur. tarvinnevat eivät tarvinne 3rd plur. lienevät tarvinneet eivät liene tarvinneet
passive tarvittaneen ei tarvittane passive lienee tarvittu ei liene tarvittu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st tarvita present tarvitseva tarvittava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarvitakseni tarvitaksemme
2nd tarvitaksesi tarvitaksenne
3rd tarvitakseen
tarvitaksensa
past tarvinnut tarvittu
2nd inessive2 tarvitessa tarvittaessa agent3 tarvitsema
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarvitessani tarvitessamme
2nd tarvitessasi tarvitessanne
3rd tarvitessaan
tarvitessansa
negative tarvitsematon
instructive tarviten 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive tarvitsemassa
elative tarvitsemasta
illative tarvitsemaan
adessive tarvitsemalla
abessive tarvitsematta
instructive tarvitseman tarvittaman
4th4 verbal noun tarvitseminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st tarvitsemaisillani tarvitsemaisillamme
2nd tarvitsemaisillasi tarvitsemaisillanne
3rd tarvitsemaisillaan
tarvitsemaisillansa

Synonyms

edit

Derived terms

edit
edit

Further reading

edit

Anagrams

edit

Ingrian

edit

Etymology

edit

From Proto-Finnic *tarbit'ak, equivalent to tarve (need) +‎ -ita. Cognates include Finnish tarvita.

Pronunciation

edit

Verb

edit

tarvita

 1. (transitive) to need
  • 1936, V. I. Junus, N. A. Iljin, Inkeroisin keelen oppikirja alkuşkouluja vart (toine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 16:
   Vettä tarvitsoot i zveerit, i linnut, i kasvot.
   Both the animals, birds and the plants need water.
  • 1937, N. A. Iljin, Lukukirja: Inkeroisia alkușkouluja vart (kolmas osa), Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 129:
   Vihmaa tarvitse möö emmä,
   meil vet kera ono Mai!
   We don't need rain,
   It's May here as well, after all!
  • 1937, V. A. Tetjurev, translated by N. J. Molotsova, Loonnontiito oppikirja alkușkoulua vart (toin osa), Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 114:
   Erilaiset kasvot tarvitsoot ommaa elloa vart erilaisen kolicestvan soojaa ja vlaagaa.
   Different plants need for their own life a different amount of warmth and moisture.

Conjugation

edit
Conjugation of tarvita (type 13/valita, no gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular tarvitsen en tarvitse 1st singular oon tarvint, oon tarvinut en oo tarvint, en oo tarvinut
2nd singular tarvitset et tarvitse 2nd singular oot tarvint, oot tarvinut et oo tarvint, et oo tarvinut
3rd singular tarvitsoo ei tarvitse 3rd singular ono tarvint, ono tarvinut ei oo tarvint, ei oo tarvinut
1st plural tarvitsemma emmä tarvitse 1st plural oomma tarvineet emmä oo tarvineet
2nd plural tarvitsetta että tarvitse 2nd plural ootta tarvineet että oo tarvineet
3rd plural tarvitsoot1), tarvitsevat2), tarvitaa evät tarvitse, ei tarvita 3rd plural ovat tarvineet evät oo tarvineet, ei oo tarvittu
impersonal tarvitaa ei tarvita impersonal ono tarvittu ei oo tarvittu
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular tarvitsin en tarvint, en tarvinut 1st singular olin tarvint, olin tarvinut en olt tarvint, en olt tarvinut
2nd singular tarvitsit et tarvint, et tarvinut 2nd singular olit tarvint, olit tarvinut et olt tarvint, et olt tarvinut
3rd singular tarvitsi ei tarvint, ei tarvinut 3rd singular oli tarvint, oli tarvinut ei olt tarvint, ei olt tarvinut
1st plural tarvitsimma emmä tarvineet 1st plural olimma tarvineet emmä olleet tarvineet
2nd plural tarvitsitta että tarvineet 2nd plural olitta tarvineet että olleet tarvineet
3rd plural tarvitsiit1), tarvitsivat2), tarvittii evät tarvineet, ei tarvittu 3rd plural olivat tarvineet evät olleet tarvineet, ei olt tarvittu
impersonal tarvittii ei tarvittu impersonal oli tarvittu ei olt tarvittu
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular tarvitsisin en tarvitsis 1st singular olisin tarvint, olisin tarvinut en olis tarvint, en olis tarvinut
2nd singular tarvitsisit, tarvitsiist1) et tarvitsis 2nd singular olisit tarvint, olisit tarvinut et olis tarvint, et olis tarvinut
3rd singular tarvitsis ei tarvitsis 3rd singular olis tarvint, olis tarvinut ei olis tarvint, ei olis tarvinut
1st plural tarvitsisimma emmä tarvitsis 1st plural olisimma tarvineet emmä olis tarvineet
2nd plural tarvitsisitta että tarvitsis 2nd plural olisitta tarvineet että olis tarvineet
3rd plural tarvitsisiit1), tarvitsisivat2), tarvittais evät tarvitsis, ei tarvittais 3rd plural olisivat tarvineet evät olis tarvineet, ei olis tarvittu
impersonal tarvittais ei tarvittais impersonal olis tarvittu ei olis tarvittu
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular tarvitse elä tarvitse 2nd singular oo tarvint, oo tarvinut elä oo tarvint, elä oo tarvinut
3rd singular tarvitkoo elköö tarvitko 3rd singular olkoo tarvint, olkoo tarvinut elköö olko tarvint, elköö olko tarvinut
1st plural 1st plural
2nd plural tarvitkaa elkää tarvitko 2nd plural olkaa tarvineet elkää olko tarvineet
3rd plural tarvitkoot elkööt tarvitko, elköö tarvittako 3rd plural olkoot tarvineet elkööt olko tarvineet, elköö olko tarvittu
impersonal tarvittakkoo elköö tarvittako impersonal olkoo tarvittu elköö olko tarvittu
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular tarvinnen en tarvinne
2nd singular tarvinnet et tarvinne
3rd singular tarvinnoo ei tarvinne
1st plural tarvinnemma emmä tarvinne
2nd plural tarvinnetta että tarvinne
3rd plural tarvinnoot evät tarvinne, ei tarvittane
impersonal tarvittannoo ei tarvittane
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st tarvita present tarvitseva tarvittava
2nd inessive tarvitees past tarvint, tarvinut tarvittu
instructive tarviten 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (tarvitkaa) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative
***) The deliberative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) or -kse to either the indicative or the potential
****) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse-, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative tarvitsommaa
inessive tarvitsomas
elative tarvitsomast
abessive tarvitsomata
4th nominative tarvitsomiin
partitive tarvitsomista, tarvitsomist

Synonyms

edit

References

edit
 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 576