Mandarin edit

Romanization edit

(ya4, Zhuyin ㄧㄚˋ)

 1. Hanyu Pinyin reading of ,
 2. Hanyu Pinyin reading of 𱎫
 3. Hanyu Pinyin reading of
 4. Hanyu Pinyin reading of 𫩫
 5. Hanyu Pinyin reading of
 6. Hanyu Pinyin reading of
 7. Hanyu Pinyin reading of
 8. Hanyu Pinyin reading of
 9. Hanyu Pinyin reading of
 10. Hanyu Pinyin reading of
 11. Hanyu Pinyin reading of
 12. Hanyu Pinyin reading of
 13. Hanyu Pinyin reading of
 14. Hanyu Pinyin reading of
 15. Hanyu Pinyin reading of
 16. Hanyu Pinyin reading of
 17. Hanyu Pinyin reading of
 18. Hanyu Pinyin reading of
 19. Hanyu Pinyin reading of
 20. Hanyu Pinyin reading of 𰦿
 21. Hanyu Pinyin reading of ,
 22. Hanyu Pinyin reading of
 23. Hanyu Pinyin reading of
 24. Hanyu Pinyin reading of
 25. Hanyu Pinyin reading of
 26. Hanyu Pinyin reading of
 27. Hanyu Pinyin reading of 𨐈
 28. Hanyu Pinyin reading of
 29. Hanyu Pinyin reading of
 30. Hanyu Pinyin reading of
 31. Hanyu Pinyin reading of 𫜰
 32. Hanyu Pinyin reading of