Open main menu

Wiktionary β

TranslingualEdit

EtymologyEdit

Phono-semantic compound (形聲): phonetic  (OC *hnjɯwʔ) + semantic 

Han characterEdit

(radical 64 +10, 13 strokes, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (9) (9) (9) (9)
Final () (13) (17) (19) (17)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇX/ /ʈˠiɪX/ /ʈɨX/ /ʈˠiɪH/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛX/ /ʈᵚiX/ /ʈɨX/ /ʈᵚiH/
Shao
Rongfen
/ȶiɛX/ /ȶiɪX/ /ȶieX/ /ȶiɪH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiə̆X/ /ʈjiX/ /ʈɨX/ /ʈjiH/
Li
Rong
/ȶjeX/ /ȶjiX/ /ȶiəX/ /ȶjiH/
Wang
Li
/ȶǐeX/ /ȶiX/ /ȶĭəX/ /ȶiH/
Bernard
Karlgren
/ȶie̯X/ /ȶiX/ /ȶiX/ /ȶiH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhǐ zhǐ zhǐ zhì

DefinitionsEdit

  1. (archaic) to stab
  2. (archaic) to rob of money or riches
  3. to go nonstop to
  4. to cluster together
  5. to mass
  6. (Cantonese) to squeeze in