Open main menu
See also:
U+5096, 傖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5096

[U+5095]
CJK Unified Ideographs
[U+5097]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 9, +10, 12 strokes, cangjie input 人人戈口 (OOIR), four-corner 28267, composition)

 1. vulgarian
 2. rough

ReferencesEdit

 • KangXi: page 113, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 964
 • Dae Jaweon: page 241, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 204, character 2
 • Unihan data for U+5096

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰaːŋ
*sʰaːŋ
*sʰaːŋ, *sʰaːŋʔ
*sʰaːŋ, *sʰraŋs
*sʰaːŋ, *zraːŋ
*sʰaːŋ
*sʰaːŋ
*sʰaŋ, *sʰraːŋ
*sʰaŋ, *sʰaŋʔ, *sʰraŋʔ
*sʰaŋ
*sʰaŋ
*sʰaŋ
*sʰaŋs
*sʰraŋ, *sʰraŋs
*sʰraŋ
*sʰraŋʔ, *sʰraŋs
*sʰraːŋ

PronunciationEdit


Note: chen - only used in 寒傖寒伧 (hánchen) (Mainland standard).

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (20)
Final () (109)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠæŋ/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚaŋ/
Shao
Rongfen
/d͡ʒaŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨjŋ/
Li
Rong
/d͡ʒɐŋ/
Wang
Li
/d͡ʒɐŋ/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱɐŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
chéng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 1128 1148
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰaːŋ/ /*zraːŋ/

DefinitionsEdit

 1. vulgar person, country man

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. vulgar person
 2. country man

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(chang) (hangeul , revised chang, McCune–Reischauer ch'ang)

 1. vulgar person
 2. country man