Open main menu
U+842D, 萭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842D

[U+842C]
CJK Unified Ideographs
[U+842E]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +9, 15 strokes, cangjie input 廿竹中月 (THLB), four-corner 44227, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1042, character 37
  • Dai Kanwa Jiten: character 31340
  • Dae Jaweon: page 1503, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3251, character 8
  • Unihan data for U+842D

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʷaʔ, *kʰʷaʔ
*kʷaʔ, *ɢʷaʔ
*kʷaʔ, *ɢʷaʔ
*kʷaʔ, *ɢʷaʔ
*kʰʷaʔ
*ɢʷaʔ
*ɢʷaʔ
*ɢʷaʔ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (35) (28)
Final () (24) (24)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɨoX/ /kɨoX/
Pan
Wuyun
/ɦioX/ /kioX/
Shao
Rongfen
/ɣioX/ /kioX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦuə̆X/ /kuə̆X/
Li
Rong
/ɣioX/ /kioX/
Wang
Li
/ɣĭuX/ /kĭuX/
Bernard
Karlgren
/i̯uX/ /ki̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 15955 15964
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʷaʔ/ /*ɢʷaʔ/

DefinitionsEdit

  1. a kind of grass