päivitellä

FinnishEdit

EtymologyEdit

päivittää +‎ -ellä

VerbEdit

päivitellä

 1. to bemoan, complain, regret; to dismay or worry about something
  Hän päivitteli kuivuutta, mutta kasteli kuitenkin nurmikkonsa.
  He bemoaned the drought but went on watering his lawn.
  Mummo päivitteli nuorison turmeltuneisuutta.
  Grandmother complained about the decadence of the young people.
 2. to wonder or admire, with plentiful words
 3. (computing) to update, in a leisurely manner
  Pitäisi päivitellä kotisivua.
  I should do some updates on my homepage.

ConjugationEdit

Inflection of päivitellä (Kotus type 67/tulla, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päivittelen en päivittele 1st sing. olen päivitellyt en ole päivitellyt
2nd sing. päivittelet et päivittele 2nd sing. olet päivitellyt et ole päivitellyt
3rd sing. päivittelee ei päivittele 3rd sing. on päivitellyt ei ole päivitellyt
1st plur. päivittelemme emme päivittele 1st plur. olemme päivitelleet emme ole päivitelleet
2nd plur. päivittelette ette päivittele 2nd plur. olette päivitelleet ette ole päivitelleet
3rd plur. päivittelevät eivät päivittele 3rd plur. ovat päivitelleet eivät ole päivitelleet
passive päivitellään ei päivitellä passive on päivitelty ei ole päivitelty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päivittelin en päivitellyt 1st sing. olin päivitellyt en ollut päivitellyt
2nd sing. päivittelit et päivitellyt 2nd sing. olit päivitellyt et ollut päivitellyt
3rd sing. päivitteli ei päivitellyt 3rd sing. oli päivitellyt ei ollut päivitellyt
1st plur. päivittelimme emme päivitelleet 1st plur. olimme päivitelleet emme olleet päivitelleet
2nd plur. päivittelitte ette päivitelleet 2nd plur. olitte päivitelleet ette olleet päivitelleet
3rd plur. päivittelivät eivät päivitelleet 3rd plur. olivat päivitelleet eivät olleet päivitelleet
passive päiviteltiin ei päivitelty passive oli päivitelty ei ollut päivitelty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päivittelisin en päivittelisi 1st sing. olisin päivitellyt en olisi päivitellyt
2nd sing. päivittelisit et päivittelisi 2nd sing. olisit päivitellyt et olisi päivitellyt
3rd sing. päivittelisi ei päivittelisi 3rd sing. olisi päivitellyt ei olisi päivitellyt
1st plur. päivittelisimme emme päivittelisi 1st plur. olisimme päivitelleet emme olisi päivitelleet
2nd plur. päivittelisitte ette päivittelisi 2nd plur. olisitte päivitelleet ette olisi päivitelleet
3rd plur. päivittelisivät eivät päivittelisi 3rd plur. olisivat päivitelleet eivät olisi päivitelleet
passive päiviteltäisiin ei päiviteltäisi passive olisi päivitelty ei olisi päivitelty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. päivittele älä päivittele 2nd sing. ole päivitellyt älä ole päivitellyt
3rd sing. päivitelköön älköön päivitelkö 3rd sing. olkoon päivitellyt älköön olko päivitellyt
1st plur. päivitelkäämme älkäämme päivitelkö 1st plur. olkaamme päivitelleet älkäämme olko päivitelleet
2nd plur. päivitelkää älkää päivitelkö 2nd plur. olkaa päivitelleet älkää olko päivitelleet
3rd plur. päivitelkööt älkööt päivitelkö 3rd plur. olkoot päivitelleet älkööt olko päivitelleet
passive päiviteltäköön älköön päiviteltäkö passive olkoon päivitelty älköön olko päivitelty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päivitellen en päivitelle 1st sing. lienen päivitellyt en liene päivitellyt
2nd sing. päivitellet et päivitelle 2nd sing. lienet päivitellyt et liene päivitellyt
3rd sing. päivitellee ei päivitelle 3rd sing. lienee päivitellyt ei liene päivitellyt
1st plur. päivitellemme emme päivitelle 1st plur. lienemme päivitelleet emme liene päivitelleet
2nd plur. päivitellette ette päivitelle 2nd plur. lienette päivitelleet ette liene päivitelleet
3rd plur. päivitellevät eivät päivitelle 3rd plur. lienevät päivitelleet eivät liene päivitelleet
passive päiviteltäneen ei päiviteltäne passive lienee päivitelty ei liene päivitelty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st päivitellä present päivittelevä päiviteltävä
long 1st2 päivitelläkseen past päivitellyt päivitelty
2nd inessive1 päivitellessä päiviteltäessä agent1, 3 päivittelemä
instructive päivitellen negative päivittelemätön
3rd inessive päivittelemässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative päivittelemästä
illative päivittelemään
adessive päivittelemällä
abessive päivittelemättä
instructive päivittelemän päiviteltämän
4th nominative päivitteleminen
partitive päivittelemistä
5th2 päivittelemäisillään

SynonymsEdit