See also:

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 9 +9, 11 strokes, cangjie input 人卜月金 (OYBC), four-corner 21286, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 111, character 35
  • Dai Kanwa Jiten: character 898
  • Dae Jaweon: page 238, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 189, character 1
  • Unihan data for U+5075

ChineseEdit

trad.
simp.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂən⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂən⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂən²¹/
/t͡sən²¹/
Jinan /ʈ͡ʂəŋ²¹³/
Qingdao /tʃəŋ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂəŋ²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂẽ²¹/
Xining /ʈ͡ʂə̃⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂəŋ⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂə̃n³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂɤŋ⁴⁴/
Wuhan /t͡sən⁵⁵/
Chengdu /t͡sən⁵⁵/
Guiyang /t͡sen⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂə̃⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂən³¹/
Hefei /ʈ͡ʂən²¹/
Jin Taiyuan /t͡səŋ¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂəŋ¹³/
Hohhot /t͡səŋ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡səŋ⁵³/
Suzhou /t͡sən⁵⁵/
Hangzhou /t͡sen³³/
Wenzhou /t͡seŋ³³/
Hui Shexian /t͡ɕiʌ̃³¹/
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂən³³/
Xiangtan /ʈ͡ʂən³³/
Gan Nanchang /t͡sɨn⁴²/
Hakka Meixian /t͡sən⁴⁴/
Taoyuan /tʃen²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡seŋ⁵³/
Nanning /t͡seŋ⁵⁵/
Hong Kong /t͡siŋ⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡siŋ⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡siŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /teiŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡seŋ³³/
Haikou (Min Nan) /t͡seŋ²³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (10)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʈʰiᴇŋ/ /ȶʰi̯ɛŋ/ /ȶʰiɛŋ/ /ʈʰiɛŋ/ /ʈʰiajŋ/ /ȶʰĭɛŋ/ /ȶʰiæŋ/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (9)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʈɣæŋH/ /ȶɐŋH/ /ȶɐŋH/ /ʈɯaŋH/ /ʈaɨjŋH/ /ȶɐŋH/ /ȶaŋH/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (10)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʈʰiᴇŋH/ /ȶʰi̯ɛŋH/ /ȶʰiɛŋH/ /ʈʰiɛŋH/ /ʈʰiajŋH/ /ȶʰĭɛŋH/ /ȶʰiæŋH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
17024 0 倀 /*rtaːŋs/
17031 0 /*tʰeŋ/
17034 0 /*tʰeŋs/

DefinitionsEdit

  1. to spy, reconnoiter
  2. detective

JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit

CompoundsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(jeong) (hangeul , revised jeong, McCune-Reischauer chŏng)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(trinh, rình, triệng)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language