Open main menu
See also:
U+5F60, 彠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F60

[U+5F5F]
CJK Unified Ideographs
[U+5F61]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 58, +23, 26 strokes, cangjie input 尸戈廿人水 (SITOE), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 362, character 33
  • Dai Kanwa Jiten: character 9960
  • Dae Jaweon: page 681, character 19
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 963, character 12
  • Unihan data for U+5F60

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɢʷraːɡs, *ɢʷaːɡ
*ɢʷraːɡs, *ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs, *ɢʷaːɡ, *qʷraːɡ
*ɢʷraːɡs
*ɢʷraːɡs
*ɢʷaːɡs, *ɢʷaːɡ, *qʷraːɡ
*ŋɢʷaːɡ
*qʰʷaːɡ
*ɢʷaːɡ
*ɢʷaːɡ
*qʰʷaɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ
*qʷaːɡ, *qʷaɡ
*qʷaːɡ, *qʷaɡ
*qʷaɡ, *qʷraːɡ, *ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡ
*ɢʷraːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (34) (34) (33)
Final () (108) (116) (120)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () III III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔʉɐk̚/ /ʔˠwiæk̚/ /ɦˠwɛk̚/
Pan
Wuyun
/ʔʷiɐk̚/ /ʔʷᵚiak̚/ /ɦʷᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/ʔiuɑk̚/ /ʔiuak̚/ /ɣuɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔuak̚/ /ʔwiajk̚/ /ɦwəɨjk̚/
Li
Rong
/ʔiuak̚/ /ʔiuɐk̚/ /ɣuɛk̚/
Wang
Li
/ĭak̚/ /ĭwɐk̚/ /ɣwæk̚/
Bernard
Karlgren
/ʔiwak̚/ /ʔiwɐk̚/ /ɣwæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yue u huó
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5596 5601 5604
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʷaɡ/ /*qʷraːɡ/ /*ɢʷraːɡ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit