U+6DB3, 涳
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB3

[U+6DB2]
CJK Unified Ideographs
[U+6DB4]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 85, +8, 11 strokes, cangjie input 水十金一 (EJCM), four-corner 33111, composition )

  1. misty atmosphere in the air caused by drizzling rain

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 628, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 17589
  • Dae Jaweon: page 1030, character 1
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1662, character 2
  • Unihan data for U+6DB3

Chinese edit

trad.
simp. #

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (29) (12) (29)
Final () (1) (9) (9)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I II II
Fanqie
Baxter khuwng nraewng khaewng
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰuŋ/ /ɳˠʌŋ/ /kʰˠʌŋ/
Pan
Wuyun
/kʰuŋ/ /ɳᵚɔŋ/ /kʰᵚɔŋ/
Shao
Rongfen
/kʰuŋ/ /nɔŋ/ /kʰɔŋ/
Edwin
Pulleyblank
/kʰəwŋ/ /ɳaɨwŋ/ /kʰaɨwŋ/
Li
Rong
/kʰuŋ/ /nɔŋ/ /kʰɔŋ/
Wang
Li
/kʰuŋ/ /nɔŋ/ /kʰɔŋ/
Bernard
Karlgren
/kʰuŋ/ /nɔŋ/ /kʰɔŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
kōng náng qiāng
Expected
Cantonese
Reflex
hung1 nong4 hong1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 3994 4012 4043
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
𦗳
Old
Chinese
/*ŋr'oːŋ/ /*kʰroːŋ/ /*kʰoːŋ/

Definitions edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.