Open main menu

Wiktionary β

U+72A9, 犩
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A9

[U+72A8]
CJK Unified Ideographs
[U+72AA]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 93, +18, 22 strokes, cangjie input 竹戈竹手 (HIHQ), four-corner 26501, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 705, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 20218
  • Dae Jaweon: page 1118, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1822, character 8
  • Unihan data for U+72A9

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tkuːlʔ, *krul
*kuːl, *ɡuːl
*kuːl, *kʰuːlʔ
*kuːl
*kʰuːl
*kʰuːlʔ, *qulʔ
*kʰuːls, *kʰruːds
*ŋɡuːl, *ŋɡuːlʔ
*ŋɡuːlʔ
*ɡuːl, *ɡruːl
*ɡuːlʔ
*ɡuːlʔ
*ɡuːlʔ, *qruːl
*ɡuːls, *krul
*ɡruːl
*krul, *kruls, *kul
*kruls
媿 *kruls
*kruls
*ɡruls
*kulʔ
*ŋɡuls
*ŋul
*ŋul, *ŋuls

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (31) (31)
Final () (21) (21)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋʉi/ /ŋʉiH/
Pan
Wuyun
/ŋʷɨi/ /ŋʷɨiH/
Shao
Rongfen
/ŋiuəi/ /ŋiuəiH/
Edwin
Pulleyblank
/ŋuj/ /ŋujH/
Li
Rong
/ŋiuəi/ /ŋiuəiH/
Wang
Li
/ŋĭwəi/ /ŋĭwəiH/
Bernard
Karlgren
/ŋwe̯i/ /ŋwe̯iH/
Expected
Mandarin
Reflex
wéi wèi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4692 4693
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋul/ /*ŋuls/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.