Open main menu
U+879D, 螝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879D

[U+879C]
CJK Unified Ideographs
[U+879E]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 142, +10, 16 strokes, cangjie input 中戈竹山戈 (LIHUI), four-corner 56113, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1093, character 36
  • Dai Kanwa Jiten: character 33424
  • Dae Jaweon: page 1558, character 26
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2879, character 3
  • Unihan data for U+879D

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tkuːlʔ, *krul
*kuːl, *ɡuːl
*kuːl, *kʰuːlʔ
*kuːl
*kʰuːl
*kʰuːlʔ, *qulʔ
*kʰuːls, *kʰruːds
*ŋɡuːl, *ŋɡuːlʔ
*ŋɡuːlʔ
*ɡuːl, *ɡruːl
*ɡuːlʔ
*ɡuːlʔ
*ɡuːlʔ, *qruːl
*ɡuːls, *krul
*ɡruːl
*krul, *kruls, *kul
*kruls
媿 *kruls
*kruls
*ɡruls
*kulʔ
*ŋɡuls
*ŋul
*ŋul, *ŋuls

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (33)
Final () (18) (42)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () Chongniu III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠiuɪ/ /ɦuʌiH/
Pan
Wuyun
/kʷᵚi/ /ɦuoiH/
Shao
Rongfen
/kiuɪ/ /ɣuɒiH/
Edwin
Pulleyblank
/kjwi/ /ɦwəjH/
Li
Rong
/kjui/ /ɣuᴀiH/
Wang
Li
/kwi/ /ɣuɒiH/
Bernard
Karlgren
/kwi/ /ɣuɑ̆iH/
Expected
Mandarin
Reflex
guī huì
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4675 4680
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡuːls/ /*krul/

DefinitionsEdit

  1. pupa; chrysalis
  2. Alternative form of (huǐ).