Open main menu
U+84F6, 蓶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F6

[U+84F5]
CJK Unified Ideographs
[U+84F7]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +11, 17 strokes, cangjie input 廿口人土 (TROG), four-corner 44614, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1052, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 31736
  • Dae Jaweon: page 1515, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3279, character 7
  • Unihan data for U+84F6

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɢʷrɯːlʔ, *kʰʷriːl
*kʰʷriːl
*ɡʷriːl
*qʰʷel, *sqʰʷil, *qʰʷi, *qʰʷils
*sqʷi
*skʰʷilʔ
*skʰʷilʔ, *ɢʷilʔ
*sqʰʷi
*sqʰʷi
*qʰʷi
*qʰʷil, *qʰʷils
*ɢʷi, *ɢʷiʔ
*ɢʷi
*ɢʷi
*ɢʷi, *ɢʷiʔ
*ɢʷi
*ɢʷil
*ɢʷiʔ, *ɢʷiʔ
*ɢʷril
*sɢʷinʔ, *tjul

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (36) (36)
Final () (16) (16)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiuɪ/ /jiuɪX/
Pan
Wuyun
/jʷi/ /jʷiX/
Shao
Rongfen
/juɪ/ /juɪX/
Edwin
Pulleyblank
/jwi/ /jwiX/
Li
Rong
/ui/ /uiX/
Wang
Li
/jwi/ /jwiX/
Bernard
Karlgren
/wi/ /wiX/
Expected
Mandarin
Reflex
wéi wěi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12851 12857
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢʷi/ /*ɢʷiʔ/

DefinitionsEdit

  1. a kind of vegetable