U+8975, 襵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8975

[U+8974]
CJK Unified Ideographs
[U+8976]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 145, +18, 24 strokes, cangjie input 中尸十十 (LSJJ), composition )

  1. a pleat in a skirt

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1127, character 20
  • Dai Kanwa Jiten: character 34730
  • Dae Jaweon: page 1594, character 26
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3122, character 13
  • Unihan data for U+8975

Chinese

edit
trad.
simp. 𫌇
alternative forms

Glyph origin

edit

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (23) (9)
Final () (155) (156)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Baxter tsyep trjep
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕiᴇp̚/ /ʈˠiᴇp̚/
Pan
Wuyun
/t͡ɕiɛp̚/ /ʈᵚiɛp̚/
Shao
Rongfen
/t͡ɕjæp̚/ /ȶiæp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ciap̚/ /ʈjiap̚/
Li
Rong
/t͡ɕiɛp̚/ /ȶjɛp̚/
Wang
Li
/t͡ɕĭɛp̚/ /ȶĭɛp̚/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯ɛp̚/ /ȶi̯ɛp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhe zhe
Expected
Cantonese
Reflex
zip3 zip3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 9532 9535
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*nteb/ /*ʔnjeb/
Notes

Definitions

edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese

edit

Kanji

edit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. pleat in a skirt

Readings

edit

(Can we verify(+) this pronunciation?)